Disse avdelingene ved Helgelandssykehuset holder sommerstengt i år

DEL

Døgnavdeling for barn og unge, Mosjøen
 

Sommerstengt fra fredag 5. juli tom. 4. august 2019. Pasienter følges opp av lokal BUP eller fastlege i denne perioden. 
 

Fødeavdelinger
 

Helgelandssykehuset innfører også denne sommeren vekslende sommerstenging av kvinne- og fødepostene i Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestua i Brønnøysund.

 

​Gynekologiske pasienter

Som en følge av tiltaket vil det gynekologiske tilbudet også bli endret, men ved gynekologisk poliklinikk vil det være gynekolog tilstede også i den tiden fødeavdelingen er stengt. Gynekologen er til stede på dagtid alle hverdager. Gynekologen tar imot gynekologiske polikliniske pasienter, risikogravide, dagpasienter, svarer på telefonhenvendelser, tar vare på gynekologiske kreftpasienter og gjør gynekologisk tilsyn med pasienter fra andre avdelinger. Gynekologiske pasienter som trenger innleggelse skal legges inn der det er åpen avdeling. Unntak er kreftpasienter som kan ligge på kirurgisk avdeling.

Organisering av fødetilbudet sommeren 2019

Beslutningen om vekslende sommerstenging gjøres med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen” . Den stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien. Ved å gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet ved våre fødeenheter, vil vi oppnå større stabilitet i bemanningen og bedre kvalitet i tilbudet.

Kvinne- og fødepost Helgelandssykehuset Mo i Rana:

Stengt 24. juni - 21. juli

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 26. juni kl.15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 22. juli kl. 08:00

Kvinne- og fødepost Helgelandssykehuset Sandnessjøen:

Stengt 22. juli – 18. august

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 24. juli kl. 15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 19. august kl. 08:00

Føde- og barselstue i Brønnøysund:

Stengt 1. juli – 28. juli

 • Når fødestua er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 1. juli kl. 15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret.
 • Fødestua åpner igjen 29. juli kl. 08:00

Føde-barsel poliklinikk i Mosjøen

Stengt 29. juli – 2. august

 • Det vil være et poliklinisk tilbud på utvalgte dager de øvrige sommerukene.

Kreft- og infusjonspoliklinikken, Mo i Rana
 

Stengt på fredager i ukene 26-33.
 

Rusavdelingen, Mo i Rana
 

Stengt i ukene 29-31. Henvisninger vil bli behandlet som vanlig.
 

Sentralbordet, Mosjøen
 

​Det er begrenset tilgjengelighet på telefonene ved sykehuset i Mosjøen i sommer, men de har åpen telefon i tidsrommet 08:00 – 11:30 alle hverdager.
 

Øre-Nese-Hals, Sandnessjøen
 

Feriestengt i uke 29 og 30. Pasientene må henvises til Bodø i denne perioden. 
 

Øye poliklinikk, Mosjøen
 

Øyepoliklinikken ved Helgelandssykehuset Mosjøen vil være stengt i uke  27, 28,  29 – 2019 og ingen øyepasienter kan tas imot i denne perioden ved øyepoliklinikken i Mosjøen.

Henvisninger vil bli vurdert fortløpende i disse ukene og pasientene vil få tilbud etter uke 29 – 2019.
Øyeblikkelig hjelp henvisninger og hastesaker som det ønskes rask vurdering av sendes i denne perioden til øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset  - Bodø, står det på nettsidene til Helgelandssykehuset.

Artikkeltags