Folk fra hele landet søkte på denne jobben på Helgelandssykehuset