Foreløpig årsregnskap for Helgelandssykehuset viser overskudd på 13 millioner, men enheten i Sandnessjøen dobler underskuddet fra minus 7 mill. i 2018 til minus 14 mill. i 2019