Fem har søkt jobb som ny direktør i Helgelandssykehuset