Fratok lege autorisasjonen – får kritikk fra Legeforeningen

Høsten 2018 ble det åpnet tilsynssak mot en lege i Helgelandssykehuset, og legen ble fratatt sin autorisasjon 29. november. Nå får Statens helsetilsyn kritikk fra Legeforeningen.