Helgelandssykehusets Hulda Gunnlaugsdottir: – De eksterne fagekspertene holder på med innspurten til samlerapporten