Freyr har så langt vært et særdeles hyggelig bekjentskap, og jeg opplever at Rana som vertskommune har bestått første test

DEL

HelgetankerDet er i disse dager rimelig nøyaktig et år siden jeg begynte i RU. En av de første sakene jeg fikk på bordet i fjor, var batterifabrikken. En investering på 35-40 milliarder kroner og opptil 2500 ansatte. Tallene var absurd store. I RU måtte vi stille oss spørsmål om det kunne være realisme i et slikt prosjekt. Har Freyr kompetanse og gjennomføringsevne? Har de troverdige partnere? Finnes det tilgjengelig arbeidskraft? Hva ønsker de fra oss? Kan vi risikere å bruke store ressurser på et prosjekt som havner et helt annet sted? Er dette gjort andre steder? Vi hadde for å si det forsiktig, flere spørsmål enn svar.

Lærer av Skellefteå

Svaret på det siste spørsmålet var selvsagt det enkleste å finne svaret på. Det finnes batterifabrikker i Asia. Elon Musk og Tesla har en «giga factory» med 3000 ansatte utenfor byen Reno i Nevada og kun 467 km fra Mo i Rana skal det bygges en fabrikk med 2700 ansatte. I Skellefteå bygges nå fabrikken Northvolt Ett. Prislappen er omtrent det samme som for fabrikken som planlegges her på Mo. Tidligere i høst inviterte vi oss derfor til nettopp Skellefteå, som er Rana sin vennskapskommune. Vi, det vil si, utviklingsmiljøet i Rana, Rana kommune, Nesna kommune, fylkeskommunen, havna, LO og noe næringsliv.

Selv om vennskapssamarbeidet har vært i bero i mange år, ble vi godt tatt imot. Skellefteå stilte med toppet lag. Vi fikk gjennomgående gode orienteringer om hvordan Skellefteå har jobbet som vertskommune og hva en slik etablering medfører av utfordringer og muligheter. Dette er av flere årsaker høyst relevant for oss i Rana. I juni i år vedtok et enstemmig kommunestyre ny temaplan for næringsutvikling. Batterifabrikken ligger her inne som et av syv prioriterte prosjekt. Et av hovedmålene i denne planen er at vi skal være blant Norges beste vertskommuner. Å se hvordan våre svenske naboer arbeider, er derfor svært lærerikt. En annen grunn til at et slikt besøk er relevant, er det faktum at vi i grunn ikke er så ulik svenskene. Vi er også et såkalt høykostland og det er grunn til å tro at det som er relevant for svenskene også er relevant på denne siden av kjølen.

Forventer stor vekst

Hør bare her. I Skellefteå var den opprinnelige vekstambisjonen å øke kommunens innbyggertall fra 72000 til 80000. Dette med bakgrunn i satsinger på skog, metaller og energi. Som følge av Northvolt sin etablering må denne ambisjonen endres. Ca. 20 milliarder er hentet til Northvolt sitt første byggetrinn. Skellefteå forbereder seg nå på å bli 100 000. Våre svenske kollegaer på næringslivskontoret i Skellefteå har mottatt et femti talls henvendelser fra aktører som ønsker å etablere seg i kommunen - som en direkte ringvirkning av Northvolt sin ankomst.

Dette utfordrer kommunen og lokalmiljøet. Næringsareal må kunne tilbys, reguleringsarbeid må gjennomføres, kapasitet til skoler og barnehager må vurderes og ikke minst må kommunen bidra til å ta imot mange nye tilflyttere. Næringslivet gleder seg, men er også spent på hvordan dette vil påvirke arbeidsmarkedet i byen. De samme vurderingene må selvsagt også gjøres her i Rana. Det er jo fristende å si at hvis svenskene kan så kan vel også vi. I tillegg er det svært positivt at vi nå får henvendelser som følge av Freyr sine planer.

Trenger batteriproduksjon i Europa

EU-kommisjonen sendte 9. april i år en meget interessant rapport til EU-parlamentet. Her argumenteres det med hvorfor Europa trenger en strategisk tilnærming til produksjon av battericeller. I rapporten står det at Europa i dag kun produserer 3 prosent av verdens battericeller. Det er risiko for at særlig europeisk bilindustri kan havne i en posisjon hvor de står uten batterier. De europeiske bilprodusentene forventes å lansere mange el-bilmodeller de neste årene og behovet for batterier er nesten prekært. EU ønsker derfor å bidra til å styrke hele verdikjeden innenfor battericelleproduksjon. Dette er nok også årsaken til at EU-selskapet InnoEnergy ble en av Freyr sine første investorer.

Rana har mange fortrinn og på nasjonalt og internasjonalt nivå må vi ikke være redd eller tilbakeholden med å fremsnakke disse så ofte som mulig. Mulighetene for produksjon av grønn kraft er gode, tilgang til relevant infrastruktur er tilstede, men de kanskje viktigste fortrinnene er industrikompetansen og industrikulturen. Det er summen av dette som gjør at Europa vil kunne bli et attraktivt marked for eksport av nye varer fra Helgeland, og som kan sikre oss mange nye spennende bekjentskaper.

Bredde i arbeidsplasser

I slutten av oktober kunne vi lese at Nasjonalbiblioteket fikk 568 søkere til 41 ledige stillinger. Det er jo bare helt fantastisk at så mange kan tenke seg å jobbe her på Mo. Dette sier noe om attraktiviteten Rana-samfunnet besitter og jeg skulle selvsagt ønske at alle som en, kunne stemple inn hos en arbeidsgiver her i regionen. I Skellefteå har det nå meldt seg arbeidskraft fra hele Sverige, men også fra utlandet, rett og slett fordi svært mange har lyst å være med på å utvikle morgendagens industri. Vår vennskapsby i øst er noe større enn oss, men jeg mener vi har gode kort på hånden også her. Bredden av arbeidsplasser i Rana vil komme godt med i rekrutteringsøyemed. En jobbsøker utenfra, vurderer selvsagt også mulighetene for at partneren kan få jobb. Bedriftene i Mo Industripark, Helgelandssykehuset, nevnte Nasjonalbiblioteket, leverandørbedriftene i regionen og mange flere, vil i en slik sammenheng spille en viktig rolle. Her stiller vi sterkt, noe Freyr selvsagt har notert seg.

På samme tur til Skellefteå avla vi flyplassen deres et besøk. Allerede før vi hadde hengt fra oss yttertøyet foreslo ledelsen ved flyplassen at vi burde se nærmere på en direkterute mellom Skellefteå og Mo i Rana som følge av batterietablering begge steder. Samarbeid om kompetanse og kontakt mellom næringslivet og utviklingsmiljøene er helt sentralt i en slik sammenheng. Vi har derfor saken på blokka.

Mye å gjøre for Freyr

Freyr As har fortsatt en formidabel jobb med å realisere prosjektet. Men de er etter mitt skjønn godt i gang. Avtaler med kommersielle partnere er signert (Siemens), det foreligger et nært samarbeid med nasjonale kompetansemiljøer (NTNU og SINTEF) og selskapet deltar i den strategisk svært viktige European Battery Alliance. Reguleringsarbeidet er påbegynt og denne uken signerte selskapet også en leieavtale med eiendomsselskapet Ranheim. Jeg er glad for at Freyr signaliserer at de vil være tilgjengelig for interessenter når de nå flytter inn i første etasje i Tinghuset.

Freyr har så langt vært et særdeles hyggelig bekjentskap, og jeg opplever at Rana som vertskommune har bestått første test. Vi kommer til å få nye utfordringer i forbindelse med etableringen, men de føler jeg meg trygg på det er mange som vil bidra til å håndtere.

God helg!


Ole M. Kolstad
Adm.dir Rana Utviklingsselskap


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags