Et nettroll skapes ikke bare av seg selv, men også av omgivelsene

Gammelmåten: Skribenten oppfordrer til mer sosialt liv utenfor sosiale medier. Som for eksempel å gå ut og spise sammen, og ta den sosiale biten på gammelmåten. Han mener også at en telefon kan være en god løsning. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Gammelmåten: Skribenten oppfordrer til mer sosialt liv utenfor sosiale medier. Som for eksempel å gå ut og spise sammen, og ta den sosiale biten på gammelmåten. Han mener også at en telefon kan være en god løsning. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

HelgetankerEt mer åpent samfunn, gjennom at mye informasjon deles raskt med mange mennesker, har mange positive sider. Det bidrar til å kunne ta raske beslutninger. Det sparer miljøet. Det kan redde liv. Det kan avdekke kriminalitet. Det skaper definitivt nye arbeidsplasser. Det kan bidra til en fredeligere verden. Samtidig ser vi at all informasjonen som hver enkelt av oss pøser ut i sosiale medier og andre kanaler kan bli utnyttet og misbrukt. Er vi godt nok forberedt?

I mange tilfeller blir folks personlige meninger om saker som er oppe til diskusjon møtt av personer som tar seg friheten å fjerne alle filtre når det gjelder det vi før i tiden kalte høflighet. Ofte har de som blir angrepet godt argumenterte meninger og synpunkter basert på mye kunnskap, mens de som angriper gjør dette på et følelsesbasert grunnlag og uten rot i virkeligheten.

En type problemstilling oppstår når de som diskuterer er part i saken på en eller annen måte, og dialogen rett og slett bare sklir ut. Man beveger seg bort fra saken og over i personangrep. En annen type problemstilling oppstår når helt utenforstående personer har glede av å forstyrre og manipulere kommunikasjon, for eksempel ved å skrive provoserende innlegg i et kommentarfelt, eller føre diskusjoner på avveie ved å ta opp temaer som ikke har noe med saken å gjøre, såkalte nettroll.

Vi leser også daglig om unge mennesker som blir spesielt utsatt for angrep pga. utseende eller meninger på sosiale media. Dette fører i enkelte tilfeller til psykisk sykdom og i noen tilfeller til selvmord.

Krenkende adferd utført av respektløse personer skjer ofte åpent. Imidlertid ser vi også at de som er teknologikyndige nok, hacker seg inn på datasystemer, stjeler identiteten til folk og gjennomfører grove handlinger i andre folks navn. Bakgrunnen er nok hevnlyst pga. uenighet om meninger. Dette er forbrytersk og feigt.

Mobbing og trakasserende oppførsel er ikke noe nytt. Det som er nytt er at den fysiske delen er blitt mindre mens den psykiske har overtatt. Nytt er også dagens kommunikasjonskanaler og at vi legger ut så mye informasjon om oss selv og våre meninger som både mobberne og forbryterne kan dra nytte av.

Formen på og kanalene for mobbing og trakassering er altså nye, men problemet er gammelt. Hvor kommer behovet for å være mobber eller nettroll fra?

Det er fort å bli blind og ikke se det bildet man selv er en del av.

Kan det være at en blir del av et miljø som har en negativ innvirkning på ens holdninger? Med miljø mener jeg familie, vennegjeng, forening, gruppe på facebook eller hvilken som helst gruppe av mennesker. Klimaet eller kulturen for kommunikasjon kan fort bli innadvendt og ikke mottakelig for korreksjoner eller tilbakemeldinger på ensidig tenkning. Kan det være samtalen rundt middagsbordet der foreldrene snakker om naboen, medarbeiderne på jobben, læreren eller andre, i nedlatende, respektløse og dømmende ordelag, mens barna hører på? Snakkes det for mye og kanskje kun om feil og mangler og mindre om det positive man ser? I mitt virke i lederfunksjoner og som rådgiver ser jeg ofte at gruppen eller teamet jeg arbeider med kommuniseserer for ensidig, er innadvendt og agerer ut fra myter pga. manglende input utenfra. Spesielt gjelder dette hvis en har suksess og tror en er blitt bedre enn alle andre.

En gruppe mennesker hvor det samles for mange like personer, som jatter med hverandre og ikke tar inn over seg sine egne svakheter, kan være ødeleggende og fordummende. Det er fort å bli blind og ikke se det bildet man selv er en del av. Skal vi ikke ha litt takhøyde her?

Stor takhøyde i kommunikasjon blir etter min mening ofte misforstått. Mange mener at stor takhøyde betyr at en kan lire ut av seg hva en vil uten at det får konsekvenser. Stor takhøyde betyr for meg åpenhet og klima for å ta imot tilbakemelding og la dette bidra til konstruktiv dialog og konfliktløsning. Har de som blir angrepet et godt nok forsvar?

I arbeidslivet er min erfaring at vi har et bra regelverk og rutiner for hvordan diskriminering, mobbing og trakassering skal håndteres. Arbeidstilsynet har laget rutiner på hvordan du skal gå frem dersom du føler deg utsatt. Arbeidsmiljølovens §2 regulerer retten til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Du kan ta ansvar for deg selv og andre.

Opplæringsloven § 9 om læremiljøet regulerer ift. skolesituasjon og det skal være nulltoleranse ift. mobbing i skolen.

I det offentlig rom ser det for meg ut til å være mer diffust. Straffeloven og Diskrimineringslovverket setter grenser, men det ser ut til å være veldig mange grove overtramp på sosiale media hver dag uten konsekvenser.

I noen tilfeller kan ting ties i hjel, men det kommer an på hvor ressurssterk en er. Mange mobbere er psykopater eller har psykopatiske trekk. De er ofte skremmende og kan i verste tilfelle ta livet av folk.

Informasjon og kommunikasjon er det som skaper sammenheng og limer oss som mennesker og organisasjoner sammen. Uenighet og diskusjon om problemer og utfordringer er det som utvikler oss. Men vi trenger likevel ikke kommentere alt som vi ikke synes er slik man selv vil ha det. Det er så enkelt i dag å ha synspunkt på alt gjennom alle digitale kanaler vi omgir oss med.

Vi kan kanskje alle bidra til å gjøre problemet mindre gjennom å tenke gjennom hvordan vi kommuniserer og omtaler andre mennesker. Et nettroll skapes ikke bare av seg selv, men også av omgivelsene. Vi kan med fordel vurdere en ekstra gang hva vi legger åpent ut om oss selv og hva vi skal bry oss om å kommentere. Gjennom bruk av digitale kommunikasjonskanaler eskalerer ofte konflikter, problemer og uenighet, i motsetning til å løse dem.

Mitt råd er å gjøre det på gammelmåten. Ta en telefonsamtale eller enda bedre: en prat over en kopp kaffe. Eller når vi nå skal feriere: en prat over grillen. Det er i hvert fall en måte å holde varmen på i den nordnorske sommeren. Ha en fortreffelig sommer med mer prat og mindre digitalt!

Stig Roald Frammarsvik

Daglig leder Steg Nor AS

Artikkeltags