Fredag var 50 pasienter med korona innlagt i Helse nord. Seks av dem lå på intensiven, noe som utgjør 15 prosent av alle intensivpasientene i helseregionen.

Antallet koronapasienter fredag var like mange som dagen før, mens det var to flere med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 4,8 prosent av alle innlagte, og intensivpasientene med korona utgjør 15 prosent av dem på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får to respiratorbehandling, noe som er det samme som dagen før.

Fredag var det totalt 611 pasienter med koronavirus innlagt på norske sykehus. Det var 14 flere enn dagen før.

Helse nord driver sykehusene i Nordland og Troms og Finnmark og eier sykehusforetakene Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 57 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 1. mars 2022. Koronapasientene utgjorde da 6 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.