Helse Nord får mange henvendelser knyttet til Nye Helgelandssykehuset og flytting av tarmkreftkirurgien: – Det er fortsatt uro i det offentlige rom