Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nord og kreftsvulsten på Helgeland

Reversering av dette vedtaket er en farbar vei og vil bidra til å skape større tillit blant helgelendingene, samtidig som det viser en smule ydmykhet for den befolkning de er ansatt for å tjene. skriver Nils Andre Gruben.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

"Samlet sett er ikke Helse Nord RHF trygg på at løsningen som nå er besluttet av ledelsen i Helgelandssykehuset i tilstrekkelig grad ivaretar Helse Nord RHFs «sørge-for»-ansvar. Det viktigste i dette ansvaret er å oppfylle pasientenes rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp. Dette omfatter å sørge for et trygt og forutsigbart tilbud for pasienter og pårørende".

Dette er et sitat fra HN sin innstilling til foretaksmøtet i oktober 2020 HSYK ledet av Renate Larsen.

Det HN med Renate Larsen og Cecilie Daae har greid å oppnå med dette er å SØRGE for at mennesker på Helgeland opplever større usikkerhet, lengere behandlingstid og større behandlingsmengde i sitt sykdomsforløp. De tallene som blir lagt frem av Fred Mürer bekrefter at de to lederne av Helse Nord ikke har forståelse nok til av drift av sykehus og konsekvenser av beslutninger.

Disse to og enkelte andre i HN burde SØRGE FOR å stille sine plasser til disposisjon og bringe kreftkirurgien tilbake til Helgeland.

Selvinnsikt er en øvelse for viderekommende, og i så måte fremstår disse lederne som noviser. Det er tydelig at disse to mangler både det genet og ryggmargsrefleksen for å kunne utøve dette.

Reversering av dette vedtaket er en farbar vei og vil bidra til å skape større tillit blant helgelendingene, samtidig som det viser en smule ydmykhet for den befolkning de er ansatt for å tjene.