Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nord om at tarmkreftpasienter på Helgeland ikke blir operert innen standardfrister: – Vi er ikke fornøyd, men vil forsikre om at pasientene får god og nødvendig behandling

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae påpeker at det er flere årsaker til at kreftpakkeforeløpet ikke når målet om anbefalt tid til operasjon. – Helgelandssykehuset har selv et ansvar for å korte ned utredningstida, sier hun i en e-post til Rana Blad.

På styremøtet i Helgelandssykehuset torsdag kom det fram at Nordlandssykehuset har ikke kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innen fristene som pakkeforløp kreft krever.

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset, Fred A. Mürer forklarte at den negative endringen i gjennomføringsgrad ned til 52,5 prosent, mot et nasjonalt krav på 70 prosent, har skjedd etter at tarmkreftkirurgien ble flyttet ut av Helgelandssykehuset i oktober i fjor.

Les også

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset: – Nordlandssykehuset har ikke kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innen fristene som pakkeforløp kreft krever

Det var Helse Nord som tok avgjørelsen om midlertidig flytting av operasjoner knyttet til tarmkreft fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset i oktober i fjor. På torsdagens styremøte uttrykte flere styremedlemmer i Helgelandssykehuset bekymring for situasjonen, og var kritisk til at det i forkant av endringen ikke var gjort noen form for konsekvensutredning.

– Innen to uker etter fristen

Hvordan vil administrerende direktør i Helse Nord kommentere situasjonen der tarmkreftpasienter på Helgeland nå må vente lenger på operasjon enn pakkeforløpet forutsetter?

– Vi kan trygge befolkninga på Helgeland om at alle pasienter som trenger tarmkreftkirurgi får behandling. For pakkeforløpene for tarmkreft er det snakk om at de fleste får behandling innen to uker etter pakkeforløpsfristen for operasjon. Det er vi selvfølgelig ikke fornøyde med, men vi vil forsikre om at pasientene får god og nødvendig behandling, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae til Rana Blad. Hun har valgt å svare på spørsmålene på e-post.

Les også

Nå ser vi resultatet av denne hodeløse og forhasta beslutninga. Dette går ut over pasientene på en måte som er fullstendig uakseptabel

– Helse Nord blir kritisert for ikke å ha konsekvensutredet flyttingen av tarmkreftkirurgien fra Helgeland, og nå viser det seg at Nordlandssykehuset ikke har operasjonskapasitet til å ta unna pasientene fra Helgeland. Hvordan vil Helse Nord kommentere dette?

– Det er flere årsaker til at kreftpakkeforeløpet ikke når målet om anbefalt tid til operasjon. Som Helgelandssykehuset selv anførte i styremøtet, må de selv sørge for å forkorte utredningstida. Nordlandssykehuset arbeider for å øke den totale operasjonskapasiteten, i et nært samarbeid med Helgelandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), svarer administrerende direktør Cecilie Daae.

Les også

Helse Nords kreftplan, med betydning for tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset, kommer tidligst i november: – Vi må bruke nødvendig tid

– Hva gjør det regionale helseforetaket for å rydde opp i situasjonen, slik at tarmkreftpasientene på Helgeland får den behandling de har krav på?

– Som anført av administrerende direktør i Helgelandssykehuset (Hulda Gunnlaugsdottir, journ.anm.) i styremøtet torsdag 27. mai, er det tre elementer som skal vektlegges med tanke på framtidas behandling av tarmkreftpasienter i Helgelandssykehuset, sier Daae og lister opp:

  • helsetilsynets rapport, som vi venter å få før sommeren
  • ferdigstillelse av Helgelandssykehusets kvalitetsarbeid
  • revisjon av regional kreftplan i Helse Nord

– Det regionale helseforetaket vil ta stilling til tilbakeføring av tarmkreftkirurgi til Helgelandssykehuset når det er et nødvendig og godt grunnlag som tilsier det, fortsetter Helse Nords øverste administrative leder.

Les også

Flytter tarmkirurgien bort fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø: – Vi har hatt kompliserte saker før, men da har sykehusene fått ordne opp i eget hus

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset opplyste i torsdagens styremøte at Helgelandssykehuset er i rute med oppdraget (kvalitetsarbeidet knyttet til tarmkreftkirurgien) gitt fra Helse Nord i det ekstraordinære foretaksmøtet i oktober, og vil i juni legge dette fram for sitt styre. Dermed mener administrerende direktør det ligger til rette for å be om at tarmkreftkirurgien blir tilbakeført til Helgelandssykehuset.

– Hva er Helse Nords kommentar til dette?

– Det regionale helseforetaket vil ta stilling til tilbakeføring av tarmkreftkirurgi til Helgelandssykehuset når det er et nødvendig og godt grunnlag som tilsier det, gjentar administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae.

Les også

Tre styremedlemmer tok protokolltilførsel i foretaksmøtet med Helse Nord: – Vi mener det ikke gagner pasientene å flytte kirurgien bort fra Helgelandssykehuset

Helseministeren viser til Helse Nord

Rana Blad har også bedt helseminister Bent Høie vurdere situasjonen og at det i forkant for flyttingen ikke var gjort en utredning av konsekvensene redusert kapasitet i tarmkreftkirurgien i Nord-Norge kunne medføre. Statsråden har valgt ikke å svare på spørsmålene, med henvisning til at Helse Nord er rett adressat for henvendelsen.

Les også

Ida Bukholm mener behandlingen hun fikk av Helse Nord kan være skadelig for pasientsikkerheten: – Jeg ble latterliggjort, og det kan skremme andre fra å si fra