Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nord sin beslutning om å ta fra hele Helgeland tarmkreftkirurgien med å flytte den til Nordlandssykehuset, viser seg å kunne ha alvorlige konsekvenser for pasientene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vårt helsevesen på Helgeland

I vårt helsevesen leverer vi sykepleiere kompromissløst helsetjenester til pasientene. Vi har fokus på hele mennesket og senker aldri kravene på kvaliteten på tjenestene vi leverer. Når tarm-kreftpasienter på Helgeland opplever å må stå i kø for å få behandling, er dette helt uakseptabelt..

På Helgeland har vi hatt mulighet til å behandle tarmkreftsyke pasienter med behov for kirurgiske inngrep innenfor en tidsfrist som holdt mål i forhold til nasjonale retningslinjer. Dette ble med et kjapt vedtak i Helse Nord tatt fra pasientene på Helgeland. Resultatet viser seg nå å være for lang ventetid for disse sårbare pasientene.

I Helgelandsykehusets styremøte 27. mai opplyser medisinsk direktør Fred A. Murer at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innen fristene som pakkeforløp kreft krever. Gjennomføringsgraden for tarmkreftkirurgi er på 52,2 prosent, mens kravet er på 70 prosent. Dette er utviklingen siden nyttår, etter endringen i stedet der kirurgien for tarmskreft utføres. Den største årsaken til reduksjon i gjennomføringsgraden, er den tida det tar fra beslutningen er tatt til operasjonen er gjennomført.

Som sykepleiere og spesialsykepleiere i spesialisthelsetjenesten gjennom mange år, har vi sett utallige kreftsyke pasienter. Felles for alle disse, er utrygghet og redsel. Livet er truet og mennesket er i krise.

I et slikt sykdomsforløp er mennesket på sitt mest sårbare, og det påvirker alle i nær relasjon rundt den syke. Å måtte vente på behandling når du er på ditt mest sårbare som menneske, er utmattende og frustrerende.

På Helgeland har vi sykepleiere lenge stått i det vi vil kalle politisk uro. Vedtaket om endring av sykehus-strukturen på Helgeland har ført til utallige opphetede debatter lokalt og regionalt. Allikevel har sykepleierne stått i stormen og kompromissløst levert helsetjenester til alle pasienter, både akutt og kritisk alvorlig syke pasienter, samt akutt skadede pasienter. Fordi det er jobben vår, det er vårt yrke.

Les også

Jeg er litt overrasket over reaksjonene sør for Korgfjellet på at vi tar opp det faktum at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å operere alle

Som sykepleiere og spesialsykepleiere aksepterer vi ikke at storpolitikk skal gå på bekostning av pasienter på sitt mest sårbare. Som sykepleiere skal vi yte helsehjelp med fokus på å behandle sykdom og lindre smerte både fysisk og psykisk.

Våre yrkesetiske retningslinjer sier blant annet:

«Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket.»

Å stilltiende godta at pasienter på Helgeland blir påført mer smerte fysisk og psykisk som det å måtte unødvendig vente på behandling ved tarmkreft-sykdom, er uaktuelt.

Les også

Pårørende og kreftpasienter vil ikke godta at pasienter ikke får operasjon innen gitte frister: – Når livet er tapt nytter det ikke med erstatningssøksmål

HN må ta sitt «sørge for ansvar» slik at de pasientene dette gjelder får det tilbudet de har krav på innenfor de tidsfristene som gjelder nasjonalt.

Cecilie Daae og Helse Nord sin beslutning om å ta fra hele Helgeland tarmkreftkirurgien med å flytte den til Nordlandssykehuset, viser seg å kunne ha alvorlige konsekvenser for pasientene det gjelder.

Derfor kan ikke vi lengre identifisere dagens helsevesen når det kommer til behandling av tarmkreftpasienter på Helgeland som vårt, hverken for oss selv eller for pasientene det gjelder. I vårt helsevesen yter vi sykepleiere kompromissløs helsehjelp til pasienten ved å bidra til å sikre pasientene retten til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.

Foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund ved Helgelandssykehuset

Morten Jensen,
FTV

Marita Nygård,
HTV Pre-hospitale tjenester

May Edel Lund,
HTV Psykisk helse og rus

Rune Andre Mathisen,
HTV Sandessjøen

Hanne Marthe Drevvatn,
HTV Mosjøen

Marit Wisthus,
HTV Rana

Les også

Kreftforeningens toppleder om pasienter som ikke får operasjon innen frister: – Uansett årsak er det ikke godt nok hvis pasientene må ta støyten

Kommentarer til denne saken