Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nord: – Videre oppfølging av tarmkreftkirurgi på Helgeland vil skje når Helsetilsynets endelige rapport foreligger. Akutte operasjoner skal foretas når det er nødvendig

Fagsjef Geir Tollåli viser til at det foreligger klare retningslinjer for samarbeid mellom Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN knyttet til tarmkreftkirurgi.

Bakgrunnen er hendelsen i sommer da Ragnhild Storvoll fra Rana i juli opplevde å bli akutt innlagt på Helgelandssykehuset for tarmslyng. Selv om det i den forbindelse ble oppdaget en kreftsvulst, ble den ikke fjernet i samme inngrep som tarmslyngen.

Fordi kirurger på Helgeland ikke har lov til å operere tarmkreft slik situasjonen er nå.

(Saken fortsetter under bildet)

I stedet måtte den 76 år gamle pasienten vente på ny operasjon i Bodø, og måtte dermed gjennomgå to inngrep med narkose etter hverandre. Hun fortalte om sin opplevelse i Rana Blad mandag 6. september, og medisinsk direktør i Helgelandssykehuset har siden stadfestet at regionale retningslinjer ble fulgt i pasientbehandlingen.

Les også

Ragnhild måtte opereres akutt for tarmslyng, men kreftsvulsten som da ble oppdaget hadde ikke kirurgen i Rana lov til å fjerne: – Det var litt stusselig å bli sendt hjem med kreft i magen

De regionale retningslinjene som det vises til, ble vedtatt av styret i Helse Nord på ekstraordinært styremøte, med påfølgende foretaksmøte i oktober i fjor. Da ble tarmkreftkirurgien midlertidig flyttet ut av Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset.

(Saken fortsetter under bildet)

– Klare retningslinjer

– Helse Nord RHF kan ikke kommentere enkeltsaker,sier fagsjef i Helse Nord Geir Tollåli. Han svarer via e-post på spørsmål fra Rana Blad om vedtaket om midlertidig stans i tarmkreftkirurgi også omfatter akutte situasjoner, som hendelsen i Rana er et eksemel på.

Dermed får vi ikke svar på følgende spørsmål:

  • Hvordan vil Helse Nords ledelse kommentere situasjonen som oppsto, med den merbelastningen dette medførte for pasienten, psykisk og fysisk?
  • Pasienten opplever ikke dette som «god nok pasientbehandling». Hvordan vil Helse Nords ledelse kommentere dette?

– På generelt grunnlag kan vi si at akutte operasjoner skal foretas når det er nødvendig. Det foreligger klare retningslinjer for samarbeid mellom Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN vedrørende håndtering av pasienter med tarmkreft, fortsetter fagsjef Geir Tollåli i svaret sitt på e-post.

Les også

Medisinsk direktør om at kirurgen i Rana som opererte for tarmslyng ikke samtidig hadde lov til å fjerne pasientens kreftsvulst: – Behandlinga er i tråd med regionale retningslinjer

Avventer endelig rapport

Videre viser fagsjefen til at Helse Nord, som tidligere omtalt, at Helsetilsynet nå jobber med den endelige rapporten etter stedlig tilsyn ved sykehuset i Sandnessjøen 8. og 9. oktober i fjor. Høringsfristen for å gi tilbakemelding på den midleritidige rapporten som ble publisert i juni, var 1. september.

– Helse Nord venter på Helsetilsynets endelige rapport om tarmkreftkirurgi på Helgeland. Videre oppfølging vil skje når denne foreligger i dialog med Helgelandssykehuset, opplyser fagsjef Geir Tollåli.

Les også

Det Ragnhild Storvoll har opplevd er en direkte konsekvens av den hodeløse flyttinga av tarmkreftkirurgien

Les også

Helse Nord og Helgelandssykehuset går ikke videre med prosessen rundt tarmkreftkirurgien før Helsetilsynets endelige rapport er klar