Helse Nords Cecilie Daae om sluttrapporten knyttet til tarmkreftkirurgi: – Vi tar både kritikk og selvkritikk når det er nødvendig

Helse nord fikk 12. januar sluttrapporten fra eksterne fagekspert som kvalitetskontroll av den kirurgiske behandlingen av tykktarmskreft i Helgelandssykehuset for perioden 2016 til 2019 – samme dag som den ble oversendt Statens Helsetilsyn. – Vi tar tilbakemeldinga den eksterne faggruppa gir på største alvor, sier administrerende direktør i Cecilie Daae til Rana Blad.