For hele befolkningen i Helgeland, Nordland, Troms og Finnmark er dette en svært farlig og uønsket situasjon som Luftambulansetjenesten har satt oss alle i

Artikkelen er over 2 år gammel

I et leserbrev skriver flysykepleierne i Helse Nord at de er bekymret over dagens situasjon.

DEL

Leserbrev Vi vil med dette uttrykke vår sterkeste bekymring over det som nå skjer i den livsviktige ambulanseflytjenesten. For hele befolkningen i Helgeland, Nordland, Troms og Finnmark er dette en svært farlig og uønsket situasjon som Luftambulansetjenesten Helseforetak (LAT HF) har satt oss alle i.  Sykepleieren er en tredjedel av besetningen i et ambulansefly.

Vi er mer enn bare sykepleiere, vi er en del av mannskapet. Vi har oppgaver i forhold til sikkerhet og evakuering, informasjon til pasienter og pårørende om flytid, vær, turbulens med mere. Vi er i all hovedsak eneste helsepersonell ombord og har ansvar for pasienter i ulike helsetilstander i et fysisk krevende arbeidsmiljø. Vi må være 100 prosent trygge på at de som fører flyet vet hva de gjør. Vi skal ivareta pasienter som ofte er alvorlig syke, og de har med pårørende som også  trenger støtte. For oss er dette som nå skjer uholdbart.

Det er kjent at Norsk Sykepleierforbund så tidlig som februar 2017 støttet advarselen om en anbudsprosess uten virksomhetsoverdragelse som Norsk Flygerforbund gikk ut med i prosjektet Forbedring og effektivisering av flyambulansetjenesten. Dette er dessverre ikke noe som LAT HF og Helse Nord har tatt til seg.

LAT HF og Helse Nord driver brannsluking for å ikke tape ansikt. Det er ikke tilfredsstillende å leie inn fly fra Babcock som ikke kan håndtere kortbanenettet og ikke er egnet for kuvøsetransport. Helikopter fra forsvaret er vel å bra, men det tar betydelig lengre tid for et helikopter å fly fra ene landsdelen til den andre. Helse Nord har ett motto: Kvalitet-Trygghet og Respekt.

Det kan vi ikke se at de utviser i denne situasjonen. Hvilken kvalitet er det på tjenesten per dags dato? Tryggheten for befolkningen er betydelig svekket, og respekten for pasienter, pårørende og de som jobber i tjenesten er ikke tilstede. Det er skremmende at helsebyråkrater og ansvarlige politikere i regjerningen leker gjemsel bak hverandre. Det eneste som kan redde stumpene nå er at kontrakten mellom LAT HF og Babcock annulleres. I en ny kontrakt bør det stilles krav til virksomhetsoverdragelse og at den nåværende kompetansen skal bli med uansett hvem som blir operatør.

Det som nylig skjedde da Babcock plutselig via media tilbyr den samme avtalen som de avslo da de avbrøt forhandlingene med Flyverforbundet, gir ikke tillit. Det spørs om det er for sent å bygge ny tillit i befolkningen og hos oss som flysykepleiere. Vi ble meget betenkt når det kom frem at det var med produktivitetsavtale i opprinnelige tilbudet. Dette ble trukket tilbake, men at det i det hele tatt var med, får oss til å stille spørsmål om sikkerhetskulturen i selskapet.

Vi kan selvsagt ikke si hvordan Babcock trener sine flygere, eller hvor mange kvalifiserte søkere de egentlig har til de ledige stilingene. Det ble sagt i januar at det var over 400 søkere til pilotstillingene, men i vår var antallet redusert til i overkant av 200. Nylig ble 91 piloter fra Lufttransport tilbudt jobb via media. Hvor alle de tidligere kvalifiserte flygerne har gjemt seg, kan vi alle lure på. Så langt vi kjenner til er det Lufttransport og Widerøe som flyr på kortbanenettet i Nord Norge.

Men er det flygere derfra som søkt? Eller hvilken trollhatt dras disse opp fra? Mange av flysykepleierne har lang erfaring og høy kompetanse, og vi kan betrygge våre familier med at flygerne er erfarne med å fly i de vanskelige forholdene som vi har her nord. Kan vi fortsatt si dette? Er vi villige til å gamble på at det går bra? Det er mange som kommer til å vurdere sin flysykepleierstilling dersom det kun er nye piloter i cockpit med begrenset erfaring.  

På toppen av det hele kommer det frem at hovedvedlikehold skal flyttes ut av Norge og til Østersund i Sverige. Vi er bekymret for at flyteknikere som blir arbeidsledige om 14 måneder nå ser seg om etter nye jobber og sier opp, og at flykapasiteten  derfor blir ytterligere redusert på grunn av manglende mulighet for vedlikehold.

Som flysykepleiere er vi vant med fleksibilitet, vi er selvstendige, oppfinnsomme og kreative for å finne løsninger slik at det blir til det beste for pasienten. Vi jobber under vanskelige forhold i trange ambulansefly. Vi er modige og vi er stolte over jobben vår. Vi er nå tydelige og sier ifra at dette går på liv å helse løs. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til kansellering av anbudet og kontrakten mellom LAT HF og Babcock.

Med vennlig hilsen.

Kicki E Nytun FTV NSF Finnmarkssykehuset og ivaretar rolle som plasstillitsvalgt Kirkenes basen

Signy Nordås Plasstillitsvalgt NSF Bodø basen

Kate Sørvik Plasstillitsvalgt NSF Brønnøysund

Markus Pikkarainen Plasstillitsvalgt NSF Tromsø bassen

Turid Rubach Plasstillitsvalgt NSF Alta basen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken