Pårørende skal ikke ha blitt varslet: - Svært bekymringsverdig