Åpnet tilsynssaker i Helgelandssykehuset etter selvmord og ryggskade - Frikjent av Fylkesmannen

Fylkesmannen i Nordland åpnet i 2018 to tilsynssaker mot Helgelandssykehuset., men har ikke funnet at det foreligger pliktbrudd i noen av sakene.