Har gitt erstatning etter 22 dødsfall ved Nordlandssykehuset

- Vi mener at pasientene mest sannsynlig ville overlevd hvis de hadde fått riktig behandling.