Fem nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom

DEL

Siden tirsdag har Mattilsynet mottatt fem nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellene er fra Oslo, Telemark, Vest-Agder, Nordland og Finnmark. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Det er viktig å huske på at disse symptomene forekommer hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp. Så vidt vi har oversikt over så langt, er det ikke noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.

Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende. Mattilsynet går aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene.

Flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

Veterinærinstituttet mener å kunne utelukke noen av de undersøkelsessporene som har blitt fulgt. Det er ikke sannsynlig at det er algeforgiftning, det er ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer og i tillegg utelukkes miltbrann og harepest (tularemi). Campylobacter og Salmonella er også utelukket, sammen med forgiftning med rottegift og lignende spesifikke forgiftninger. Denne utelukkelsen omfatter ikke alle typer toksiner som kan forekomme naturlig

Veterinærinstituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos tilsammen ni hunder (åtte obduserte og én levende). Det er også påvist bakterien Clostridium perfringens hos flere av hundene.

Mattilsynet oppretteholder råd til hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem. Hunder som viser sykdomstegn bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig.

Artikkeltags