Egil behandler pasienter ved hjelp av deres eget blod