Helseansatt i Bodø kommune smittet av koronaviruset

Kommunen er svært sparsommelige med ytterligere opplysninger, men bekrefter tilfellet.