Helseminister Bent Høie om tarmkreftkirurgi, spørsmål knyttet til habilitet og nye styremedlemmer i Helgelandssykehuset

Statsråden har tillit til at Helse Nord velger styrer som står i forhold til oppgavene og utfordringene helseforetaket står overfor.