Regjeringen vurderer endringer i den nasjonale koronastrategien, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK.

– Jeg er helt enig med ordførerne i Bergensregionen om at den strategien som lå til grunn for gjenåpning 25. september ikke er formålstjenlig lenger. Derfor jobber vi nå med å revidere den, sier Kjerkol til NRK.

Torsdag fikk Helsedirektoratet et brev, signert flere ordførere fra Bergensregionen, som ber om nasjonale tiltak. Ifølge ordførerne er det kapasiteten i helsetjenesten sprengt, og tar til orde for at den nasjonale koronastrategien må endres.

– Vi føler at vi er litt tilbake til situasjonen i fjor høst hvor kommunene ble overlatt til seg selv. Med det tenker jeg at det ikke er noen klar nasjonal strategi på hvordan vi skal møte dette. Skal vi møte det med å få mange syke og håndtere det, eller prøve å dempe smitten, spør Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H) til NRK.

«Lokale oppfordringer og råd har liten effekt slik situasjonen er nå», heter det i brevet.

Det er denne oppfordringen helseministeren nå har sagt seg enig i.

– Nå jobber vi med å innhente innspill fra partene i arbeidslivet, vi har hatt møte med tillitsvalgte på sykehusene i dag, hatt tett og direkte kontakt med kommunene og statsforvalterne, og det er innspill som vi trenger for å treffe riktige vurderinger når vi skal vurdere om vi skal ha nye tiltak, sier Kjerkol.