Slik svarer helseminister Bent Høie (H) via sin politiske rådgiver Thordis Marie Widvey Haugen, på Rana Blads spørsmål. De er knyttet til reaksjonene som har kommet på at Helgelandssykehuset vil feriestenge fødeavdelingene i sommer, selv om koronasituasjonen er som i fjor.

Rana Blad henvendte seg til statsråd Bent Høie. Han har valgt å svare via sin politiske rådgiver Thordis Marie Widvey Haugen. Hun har besvart spørsmålene på e-post.

Mens Helgelandssykehuset valgte å holde begge fødeavdelingene åpne i fjor sommer på grunn av usikkerheten knyttet til koronasituasjonen, har foretaksledelsen bestemt å gå tilbake til ordningen med feriestenging i år. Det har fått kvinner som kan vise til traumatiske opplevelser under transport fra Rana til fødeavdelingen i Sandnessjøen til å reagere. Gravide med termin i sommer, er også tydelige på at de føler seg ubekvem med tanken på lang reisevei. De opplever usikkerheten som et ekstra stressmoment.

De unge familiene får støtte av plasstillitsvalgt for Norsk jordmorforening ved fødeavdelinga i Rana, Kathrine Johansen. Hun sier til Rana Blad i et tidligere intervju, at jordmødrene spilte inn sin bekymring til foretaksledelsen allerede i november i fjor. Samtidig er Johansen tydelig på at det er trygt å føde ved begge fødeavdelingene, og at beredskapen der også følgetjenesten inngår, bidrar til dette.

– Det er den lange reiseveien vi reagerer på, og det gjelder fødende begge veier. Det er trygt, men ikke adekvat, uttalte Kathrine Johansen til Rana Blad.

Helseminister Bent Høie er i sine svar til Rana Blad via sin politiske rådgiver, klar på at det skal være trygt å føde i Norge, også om sommeren. På Helgeland er det Helgelandssykehuset sitt ansvar å sørge for det.

– Med tanke på koronasituasjonen, hva mener helseministeren om at det i sommer åpnes for å sende fødende kvinner ti mil, gjennom flere kommuner, og slik samle et større antall kvinner som skal føde på ett sted, fire uker i Sandnessjøen og så fire uker i Mo i Rana?

– Det skal være trygt å føde i Norge – også om sommeren. Helseforetakene har flere års erfaring med nøye planlagt sommerstengning av enkelte fødeinstitusjoner og har etablert gode rutiner for dette. Helgelandssykehuset har ansvaret for fødetilbudet i Sandnessjøen og Mo i Rana, og må vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre et forsvarlig fødetilbud til sommeren, svarer politisk rådgiver Thordis Marie Widvey Haugen (H).

– I strukturvedtaket fra 27. januar 2020 vedtok statsråden at det skal være to fødeavdelinger i Helglandssykehuset, hva tenker han da om at avdelingene stenges hver sine fire uker om sommeren?

– Fødetilbudet skal være forsvarlig og tilfredsstille de nasjonale kvalitetskravene, også om sommeren. Enkelte steder er det nødvendig å gjøre midlertidige endringer om sommeren, og det er Helgelanssykehuset som må vurdere dette.

– Forskning på fødende og avstand, blant annet fra Hilde Engjom, konkluderer med at det er en sammenheng mellom reisevei (over en time) og komplikasjoner for mor. Hva mener statsråden da om Helgelandssykehuset, som om sommeren legger opp til kjørevei på 1,5 timer for fødende som bor sentralt, og enda lenger kjørevei for kvinnene som bor utenfor sentrum?

– Sommerdrift betyr lengre reisevei for berørte gravide, og det er viktig å sikre tryggheten for disse. Helseforetaket må sikre følgetjeneste når det er nødvendig, og sørge for at fødende får informasjon om de planlagte endringene, svarer Thordis Marie Widvey Haugen, på vegne av helseminister Bent Høie, på e-post.