[Nordlys]: Under besøket i Tromsø og UNN la helseministeren frem en plan om å øke bevilgningene til de regionale helseforetakene:

  • 1,5 mrd. kroner for å sikre sykehusene økonomiske rammer til å håndtere pandemien i første halvår 2022.
  • 39 mill. kroner til å etablere totalt 200 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere.

Opp med kapasitet

Hvert år holder helse- og omsorgsministeren en tale for sykehusene med forventninger til fagfolk og ledere og krav til styrene ved landets sykehus. I Kjerkols første sykehustale kommer hun med flere tiltak for å lette arbeidspresset for sykehusets ansatte. Et av tiltakene er en ekstra økonomisk tiltakspakke til sykehusene.

– Vi vil gjøre vårt for at sykehusene skal greie å stå gjennom pandemien i vinter. Derfor foreslår vi en ekstra økonomisk tiltakspakke på over 1,5 milliarder kroner. Dette er ekstra koronamidler som skal gå til å håndtere den ekstraordinære belastningen. Midlene skal sikre gode lokale løsninger for å holde kapasiteten oppe. Tiltakspakken bidrar dermed til å legge forholdene bedre til rette for å kunne lette på tiltakene i samfunnet, sier Kjerkol, ifølge en pressemelding.

Høyere kostnader

Midlene skal dekke høyere kostnader som følge av økt beredskapsnivå og smittevernstiltak, samt til økte kostnader til overtid og innleie på grunn av fravær og karantene blant de ansatte. Med denne tiltakspakken kan sykehusene styrke kapasiteten i sykehusene ved avdelinger med økt belastning. Det vil blant annet være stort behov knyttet til intensivavdelinger og i psykisk helsevern.

Vil besøke helseregionene

Kjerkol vil besøke alle de fire helseregionene i de årlige sykehustalene, og starter i nord ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. På grunn av koronasituasjonen, holdes talen digitalt. Kjerkol benyttet anledningen til å anerkjenne og takke de ansatte for innsatsen gjennom pandemien.

Sykehustalen kommer i forbindelse med et møte med sykehusledelsen og de fire helseregionene hvor helse- og omsorgsministeren overleverer oppdragsdokumentet for det kommende året. I tillegg fokuserte statsråden i sykehustalen på hva hun og regjeringen vil gjøre for å støtte sykehusene gjennom en krevende periode.

– I kommende periode skal vi satse på fagfolkene i den offentlige helsetjenesten. Det vil gjøre dem enda bedre i stand til å ta vare på pasientene våre. Sammen skal vi jobbe i og for "Vår felles helsetjeneste", sier Kjerkol, ifølge meldingen.

Nordlys kommer tilbake med mer