Gå til sidens hovedinnhold

Helseministeren vil ikke kommentere innholdet i Helsetilsynets rapport

– Du kan rette desse spørsmåla til Helse Nord, var den første responsen Rana Blad fikk fra helseministeren Bent Høies seniorrådgiver da Rana Blad torsdag morgen ba om svar på en rekke spørsmål knyttet til funn og vurderingerHelsetilsynets ferske tilsynsrapport.

Rana Blads henvendelse var adressert til helseminister Bent Høie, og svaret fra statsrådens rådgiver utløste derfor følgende respons fra undertegnede journalist: «Takk for svar. Jeg innhenter selvfølgelig kommentarer fra Helse Nord, men kan det regionale helseforetaket svare på hva statsråden mener?»

Slik er det selvfølgelig ikke, derfor ny, og denne gang rask, respons fra helseministerens rådgiver: – Eg kjem tilbake til deg.

Da vi fortsatt ikke hadde hørt noe ut på dagen fredag: –Hei, jeg har ikke hørt noe siden siste melding i går. Kommer du/statsråden tilbake til meg med svar innen rimelig tid?

Svar fra departementet: – Hei, vi kjem tilbake til deg i løpet av dagen.

Til slutt kom ikke statsråden, men statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet med denne meldinga:

– Den foreløpige rapporten fra Statens Helsetilsyn er oversendt Helse Nord, som skal gi sin tilbakemelding innen 1. september. Det blir ikke riktig av oss å kommentere innholdet i rapporten før den er vurdert av helseforetaket.

Les også

Helse nord: – Dette er alvorlig

Dette er spørsmålene Rana Blad ønsket svar på, knyttet til vurderinger og funn i foreløpig rapport fra Statens Helsetilsyn:

Stans og gjenåpning januar 2020

Først til 10. januar 2020, da foretaksledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig flyttet planlagt tarmkreftkirurgi fra Sandnessjøen til enheten i Mo i Rana for å få tid til å sjekke ut bekymringsfulle krefttall. Dette har Helsetilsynet slått fast var en riktig avgjørelse, mens Helsetilsynet om gjenåpningen 17. januar der Helse Nord konkluderte ingen grunn til uro for pasientsikkerheten, uttaler «at gjennomgangen av pasientforløpene er mangelfull».

  • Hvordan vil statsråden kommentere dette?
  • Dette skjedde like før helseministeren skulle kunngjøre ny sykehusstruktur på Helgeland, hvor viktig var det å få friskmeldt sykehuset i Sandnessjøen før det skjedde?
  • I hvor stor grad var statsråden involvert da Helse Nord tok grep for å nedsette ei faggruppe i januar 2020 med mål å gjenåpne tarmkreftkirurgi i Sandnessjøen?

Les også

Hendelsene/dødsfall ble ikke varslet til politi eller Helsetilsynet av ansatte i Sandnessjøen. Knyttes til lokaliseringskrangelen

Har latt være å varsle

Det kommer fram i rapporten fra Helsetilsynet at helsepersonell ved sykehuset i Sandnessjøen har latt være å varsle om alvorlige hendelser til politi og Helsetilsynet, fordi de mente det kunne påvirke lokalisering av framtidas sykehus. Ledelsen ved enheten i Sandnessjøen ga ikke opplysninger til foretaksledelsen da de ble kjent med en overhyppighet av komplikasjoner og dødsfall i 2016 eller at de på eget initiativ igangsatte en gjennomgang/kvalitetsarbeid rettet mot tarmkreftkirurgien.

  • Hvordan ser statsråden på dette?

Det er også tarmkreftpasienter knyttet til alvorlig hendelse, som ikke ble varslet fra Sandnessjøen, men som har mistet livet etter gjenåpningen av tarmkreftkirurgien 17. januar 2020.

  • Hvordan vil statsråden kommentere dette?

Les også

Ett av varslene som er sendt Helsetilsynet knyttet til dødelighet innen 100 dager har skjedd i år – etter at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble åpnet igjen

Brudd på lov- og regelverk

Hvordan kommenterer helseministeren Helsetilsynets foreløpige vurdering om at:

  • Helgelandssykehuset HF ikke har foretatt en tilstrekkelig systematisk overvåking av tarmkreftkirurgien i virksomheten i tidsrommet 2016 tom 2019
  • Det foreligger brudd på virksomhetens plikt til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
  • overvåket ikke og etterspurte ikke resultater fra tarmkreftkirurgien i denne perioden selv om de var klar over at anbefalinger fra Helsedirektoratet om krav til robusthet for denne aktiviteten ikke var oppfylt
  • hadde ikke etablert tilstrekkelige rutiner/praksis som sikret en helhetlig samhandling rundt resultatkrav og kvalitet i tarmkreftkirurgi-virksomheten

Hvilke konsekvenser vil Helsetilsynets funn i systemrevisjonen få?

Les også

Rapporten avslører en komplett skandale. Dette må være et skrekkens eksempel på hvordan pasientsikkerhet ikke ivaretas

Kan tarmkreftkirurgien flyttes tilbake til sykehuset i Sandnessjøen etter dette?

Kan vi ha et hovedsykehus med ei tilbakemelding som den Helsetilsynet gir i foreløpig rapport etter systemrevisjonen, og hva begrunner statsråden sitt svar med?

Les også

Et tilbakeblikk på spillet om framtidas sykehus. En prosess og flere utredninger til mellom 25 og 30 millioner kroner, synes ikke å bli vektlagt i særlig grad