Helsepersonell fra Helgelandssykehuset hentes i ambulansefly i kveld for å hjelpe Hammerfest sykehus der 60 helsepersonell er satt i karantene