Helsepersonell i Rana dømt for grovt bedrageri -sendte inn refusjonskrav for behandlinger utført mens han selv var på jobbreiser og ferie