Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe har sendt en skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie, angående styremøtet i Helse Nord som like før jul gikk inn for en tosykehusmodell på Helgeland med det største sykehuset i Sandnessjøen.

Dette kommer fram av en pressemelding fra Senterpartiets stortingsgruppe.

Spørsmålet lyder som følger:

«Kan helseministeren avkrefte at spørsmål av betydning for Helse Nords vedtak om Helgelandssykehuset ble diskutert av styret bak lukkede dører, og mener han eventuelt at en slik styrebehandling er i tråd med helseforetakslovens krav om åpne styremøter?»

Toppes begrunnelse for å stille spørsmålet er som følger:

I styremøtet 18. desember 2019 behandlet styret i Helse Nord RHF spørsmålet om ny sykehusstruktur på Helgeland. Seks timer inn i møtet ba styrelederen om en pause, som skulle vise seg å vare i rundt 50 minutter. Da styret kom tilbake fra pausen, ble et helt nytt forslag til sykehusstruktur lagt på bordet, som ikke tidligere var diskutert. Etter pausen gikk styret direkte til avstemning, og det nye forslaget ble enstemmig vedtatt.

Dette har skapt spekulasjoner om at det i realiteten foregikk en lukket styrebehandling på pauserommet (Nordlys, 21. desember 2019, Rana Blad 20. desember 2019). Dette ville i så fall være i strid med helseforetakslovens paragraf 26a, som krever at styremøter i regionale helseforetak skal være åpne for publikum.

Uavhengig av om man er enig eller uenig i den sykehusstrukturen styret vedtok, bør man kunne forvente at diskusjonene foregår i åpne rom og at styremøtene avvikles i tråd med loven. På den bakgrunnen bes statsråden om å redegjøre for hva som ble diskutert i den 50 minutter lange pausen. Dersom statsråden ikke kan avkrefte at det foregikk diskusjoner som kunne være avgjørende for vedtaket, bes han vurdere hvorvidt dette er i tråd med lovkravet om åpne styremøter.

Les også

Dette var ingen kaffepause og aldri har jeg sett svakere møteledelse, ei heller har jeg opplevd ei mer rigget avstemming enn den jeg var vitne til i Helse Nord-styret