Gå til sidens hovedinnhold

Helsepolitisk terror

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Harde ord i overskriften, men det er absolutt betegnende for tarmkreftoperasjoner i Helse Nord.

Direktøren i Helse Nord opptrer så arrogant at det skal ikke være mulig uten at det får konsekvenser. I skrivende stund er det personer i Rana som står i kø og venter på tarmkreftoperasjon på Nordlandssykehuset. De tilhører et lokalsamfunn som har et sykehus, som både har kompetanse og kapasitet til å utføre slike operasjoner uten ventetid, men Helse Nord fratok Helgelanssykehuset i Rana muligheten, og overførte all tarmkreftoperasjonene til Nordlandssykehuset. Eneste grunnen til dette famøse vedtaket, var å sikre fred og fordragelighet i Helgelandssykehusets avdelinger, i første rekke sykehuset i Sandnessjøen som ble fratatt denne operasjonsvirksomheten på grunn av for høy dødelighet. Resultatet er altså at mennesker som blir rammet av denne forferdelige sykdommen, må stå i kø når det finnes kapasitet på hjemstedet. Jeg forstår det slik at ordfører Waage skal ha samtale med den nye helsestatsråden om situasjonen i Helgelandsykehuset, det fortjener han ros for.

Jeg går ut ifra at ordføreren i samtale med helseministeren stiller følgende spørsmål. Synes helseministeren at det er god helsepolitikk, at mennesker som må stå i ventekø for tarmkreftoperasjon blir fratatt muligheten til en slik operasjon på dagen i sin hjemkommune. Jeg nekter å tro at svaret på et så konkret spørsmål til helseministeren blir: De må bare stå i kø! Helseministeren må gi Helse Nord beskjed om at Rana sykehus skal operere de ranværingene som i dag står på venteliste hos Nordlandssykehuset. Hvis ikke dette skjer må direktøren for Helgelandsykehuset gripe inn å sørge for at operasjonene blir utført på Rana Sykehus. Dette vil være i strid med vedtak i Helse Nord, men den belastningen må direktøren ta. Det handler om å redde liv. Jeg tror ikke at Helse Nord vil foreta alvorlige sanksjoner, verken mot direktøren eller Rana sykehus, til det vil belastningen ute i offentligheten være for stor. Både direktøren og styret i Helse Nord har over tid vist så stor uforstand i det arbeidet de er satt til gjøre, at de ved neste anledning må skiftes ut. Det må bl. annet politikerne i Rana engasjere seg i.

Svein Bogen