Helsetilsynet om varselet fra Helgelandssykehuset: – Vi har i løpet av helga startet innledende analyser av tilsendt materiale

Helsetilsynet vurderer om de skal gjøre et stedlig tilsyn ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen etter at helseforetaket har meldt flere forhold til tilsynsmyndigheten.

Helsetilsynet vurderer om de skal gjøre et stedlig tilsyn ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen etter at helseforetaket har meldt flere forhold til tilsynsmyndigheten. Foto:

DEL

– Helgelandssykehuset har varslet Statens helsetilsyn i varsel mottatt 3. september. Vi har i løpet av helga startet innledende analyser av det tilsendte materiale, og vil forhåpentligvis i løpet av uka kunne beslutte hvordan saken skal følges opp av tilsynsmyndighetene, opplyser fagsjef Bjørn Øglænd ved avdeling for varsler og operativt tilsyn i Statens helsetilsyn, til Rana Blad i en e-post.

Stedlig tilsyn

Når Statens helsetilsyn mottar varsler i varselordningen, er siktemålet primært å beslutte om det er nødvendig at saken skal følges opp med tilsynsaktivitet fra Statens helsetilsyn.

– Oftest er det stedlig tilsyn, der et team fra Helsetilsynet reiser ut og har samtaler med pårørende, involvert helsepersonell og ledere, opplyser fagsjef Bjørn Øglænd og fortsetter:

– Dersom vi mener det ikke er nødvendig at vi gjør stedlig tilsyn oversendes saken til Fylkesmannen for vurdering/oppfølging. I noen tilfeller, der vi ut fra innhentet informasjon ikke har mistanke om svikt, avsluttes sakene uten tilsynsmessig oppfølging.

Det var Aftenposten som først omtalte at Helsetilsynet vil følge opp sakene om tarmkreftkirurgi i Sandnessjøen.

Det var Fylkesmannen i Nordland som først fikk tilsendt varselet fra Helgelandssykehuset. Det ble oversendt fra fylkeslegen til Helsetilsynet torsdag.

Venter på flere opplysninger

– Helsetilsynet har innhentet opplysninger om saken i telefonsamtale og diskutert varselet med Fylkesmannen i Nordland. Vi har besluttet å innhente ytterligere opplysninger om hendelsene som ligger til grunn for varselet. I første omgang har vi bedt om rapportene som er utarbeidet om sikkerhet og kvalitet for pasientgruppen, og kopi av sammenfattet grunnlag for rapportene. I tillegg har vi bedt om kopi av all korrespondanse og møtereferater der sakskomplekset som gjelder signaler om mulig redusert kvalitet og pasientsikkerhet har vært tema, opplyser fagsjef Bjørn Øglænd videre.

Mandag ble det kjent gjennom Rana Blad at de eksterne fagrevisjonene av 100-dagers dødelighet etter tarmkreftkirurgi fant alvorlige avvik ved sykehuset i Sandnessjøen. Det går det fram av rapportene fra St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. Selv om rapporten fra St. Olavs ble oversendt Helgelandssykehuset 20. juni, med anbefaling om at enkelte forhold var av en slik art at de burde oversendes tilsynsmyndigheten, skjedde det først dagen etter at Rana Blad hadde omtalt konklusjonene i rapportene.

– Vi har ikke tidligere mottatt varsler fra Helgelandssykehuset knyttet til dødsfall eller svært alvorlig skade for denne pasientgruppa. Lovteksten gjør rede for hvilke saker virksomhetene har plikt til å varsle. Det er nok noe rom for noe skjønn om en hendelse er varslingspliktig, og det er ledelsen som i hver sak må beslutte om en hendelse er omfattet av varslingsplikten, sier fagsjef Bjørn Øglænd i e-posten til Rana Blad.Fakta

  • Statens helsetilsyn mottar varsler om dødsfall eller svært alvorlig skade fra alle som yter helse- og omsorgstjenester i medhold av § 3-3 a i spesialisthelsetjenesteloven.
  • I tillegg har pasienter og nærmeste pårørende rett til å varsle om slike saker direkte til Statens helsetilsynet.

Bakgrunn

  • 10. januar 2020 stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister der det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent i perioden 2016 til 2018, enn i landet for øvrig (3,3 prosent.
  • Saken ble offentlig kjent søndag 12. januar gjennom et leserbrev fra ansatte ved sykehuset som ga uttrykk for at «det er vanskelig å oppleve at vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse».
  • Sikkerheten til pasientene blir framhevet som avgjørende for vurderingene som ble gjort om midlertidig stans og intern overføring av pasienter.
  • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset hadde som mål «så raskt som mulig ville gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter for å finne en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren».
  • Den midlertidige stansen i tarmkreftkirurgien skapte imidlertid så høye bølger, sterke reaksjoner og politisk engasjement fordi det ble tolket som del av sykehuskampen og et utspill for å svekke kandidaturet til Sandnessjøen i lokaliseringsspørsmålet, at Helse Nords helt ferske administrerende direktør Cecilie Daae kom Helgelandssykehuset i forkjøpet. Fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli fikk i oppdrag å sette sammen ei faggruppe for å gå gjennom operasjonene.
  • Det skjedde i rekordfart, slik at tarmkreftkirurgien allerede 17. januar ble friskmeldt med beskjeden «ingen grunn til uro», og kunne åpne som normalt igjen.
  • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset valgte da å gå gjennom alle tarmkreftoperasjoner gjennomført i helseforetaket i 2016 til 2019. Koronasituasjonen gjorde at arbeidet måtte utsettes.
  • Det er disse rapportene fra tre eksterne fagmiljøer som uavhengig av hverandre har gjort sine vurderinger som nå er ferdige, og er overlevert Helgelandssykehuset.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken