Akuttplassene kan forsvinne fra alpindestinasjonene Tärnaby og Hemavan