Budsjett i Hemnes: – Det verste er å sitte helt stille i båten, det er fort gjort at båten reker inn Ranfjorden

Fra ekstraordinært kommunestyremøte i Hemnes kommune 10. januar.

Fra ekstraordinært kommunestyremøte i Hemnes kommune 10. januar. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerBetraktninger rundt budsjettet i Hemnes 2019.

Det siste halvannet året har rådmannen i Hemnes stadig innprentet oss politikere om hvor alvorlig den økonomiske situasjonen er i Hemnes og at vi må ta den på største alvor. Ordfører støtter dette i et intervju i Rana Blad Januar 2018 der hun blant annet sier; «vi er nødt til å ta grep, som gjør kommunen i stand til å ha en sunn drift i mange år framover.» «Driften må ned.»

25.–26. januar 2018 hadde politikere og administrasjon økonomisamling på Karihaug. Der var det enighet om at vi skulle ta grep som skulle føre til at Hemnes kommune skal kunne bestå som egen kommune i framtiden, noe vi har vedtatt. Det er tøft å stå i stormen som politiker og gjøre vedtak som er upopulære. På Karihaug var alle enige om å stå sammen i denne stormen og ikke utnytte negative vedtak politisk. Folk får selv vurdere hva som har skjedd den siste tiden.

På Karihaug var alle enige om å stå sammen i denne stormen og ikke utnytte negative vedtak politisk. Folk får selv vurdere hva som har skjedd den siste tiden.

Økonomisamlingene skulle gi føringer for budsjettarbeidet videre. Ifølge rådmannen har vi et omstillingsbehov på kr: 102 500 000 de neste årene.

Så hva er det som presenteres som formannskapets budsjett 2019? Et budsjett uten sparing og som ikke er bærekraftig! (ref. rådmannens svar på spørsmål om dette). Et budsjett som legger opp til 54 % økning på avgifter selvkost over fire år.

Spareprosessen skal ikke starte før i 2020.

Gjennom de siste 5 år har vi regulert (saldert) budsjettene med 110 millioner. Altså har vi tilført midler fra fond for å opprettholde driften. 70–80 millioner av dette er friske penger. Nesten hele Terra-erstatningen er brukt opp og vi sitter igjen med 18 millioner igjen på disposisjonsfond. Fortsetter vi denne salderingen er fondene tømt på to-tre år.

Forslaget fra HUSD hadde til intensjon å starte spareprosessen i 2019, innsparinger på knapt 1.5 % ift. 2018-budsjettet, nettoeffekt på 5,2 millioner. Det blir i møtet 13/12 sagt flere ganger fra Lenningsvik at vi må se på konsekvensene forslaget gir. Ingen responderer på dette. Ordfører og rådmann er mer opptatt av å krisemaksimere budsjettet i etterkant. Folkene bak budsjettet blir idiotforklart.

Jeg leser en plass at 60 ansatte må gå. 60!

Hvem skremmer hvem?

Nesten hele Terra-erstatningen er brukt opp og vi sitter igjen med 18 millioner igjen på disposisjonsfond.

Jeg stiller meg følgende spørsmål;

Hvorfor starter ikke sparingen i 2019 i formannskapets forslag til budsjett? Er det på grunn av at det er valgår? For vi la vel opp til det på Karihaug?

I 2020 foreslås det å kickstarte spareprosessen med 5 %. Altså ca. 17 millioner. Hvordan i all verden skal dette kunne gjennomføres når vi ser de påståtte effektene av en innsparing på 1.5 %?

Er det ikke slik at rådmannen har selv tatt på seg å slanke organisasjonen med 10 millioner, ca. 14 stillinger?

Hvor går veien videre? Vi må enten øke inntektene eller kutte utgiftene.

Med dagens regjering er det lite håp for økte overføringer til kommunene, snarere tvert imot. Eiendomsskatt vil vel ingen ha i Hemnes? Strukturer har vi derimot mye av i Hemnes. Skolestruktur er stadig på dagsordenen. Fra 2011–2019 har elevtallet gått ned med 83 elever. Ytterlige 40 elever er borte i 2021. Vi får faktisk plass til dagens elevtall i litt over tre klasser ved hver skole!

Fødselstallene i årene framover sier et snitt på ca. 45 fødsler. Altså 45 nye elever fordelt på 5 skoler hvert år. Ni elever i hver klasse. Det begynner å bli veldig marginalt.

Hvis jeg har vært med på å stemme for et forslag som har gjort folk usikre, beklager jeg dette veldig.

Det sies stadig at vi ligger likt med sammenlignbare kommuner i utgifter til drift skole, hvorfor skal vi sammenligne oss med de dyreste kommunene? Hvorfor ikke sammenligne med fylkesgjennomsnittet som gir oss en innsparing på ca. 7,2 millioner. Hvis vi sammenligner med landsgjennomsnittet gir det oss en innsparing på ca. 13,7 millioner. (Pga. brannen ved Korgen Sentralskole er det brukt tall fra 2016 og 513 elever. Driftsutgiftene per elev måles blant annet ved lønnsutgifter per elev, andel lønnsutgifter av totale utgifter, driftsutgifter til inventar og utstyr per elev og driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev.)

Les hva Førde, kåret til fjorårets kommune, sier om drift av skole.

Vi kan øke inntektene med å bli flere innbyggere i Hemnes. Her må vi bruke penger til tomter og tilskudd til bygging og etablering. Noen vil påstå at det å redusere strukturer og øke innbyggertallet ikke er forenelig. Da bør vi se på utviklingen de 40 siste år.

Så tilbake til budsjettbehandlingen. Med vedtaket 13/12 oppnådde vi i hvert fall at folket engasjerte seg. Folk følte usikkerhet i sin jobbsituasjon. Dette var aldri intensjonen med spareforslaget. Hvis jeg har vært med på å stemme for et forslag som har gjort folk usikre beklager jeg dette veldig. De ansatte er kommunens største verdi og ressurs og har krav på en ryddig prosess. Derfor var det viktig å få justert budsjettet i et ekstraordinært møte på nyåret slik at disse konsekvensene kan få en skikkelig prosess framover.

Har jeg gjort feil må det være en ærlig sak å innrømme det og rette det opp igjen.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe; i det nye budsjettet vi har fått satt en million på fond, vi har fått ned avgifter til selvkost ved å redusere investeringsnivået. Det opprinnelige investeringsbudsjettet følges uforandret, der vi holder låneopptaket på rundt 15 millioner i året som gjør at vi ikke øker lånegjelden i perioden. Det nye budsjettet er fortsatt ikke bærekraftig men vi får satse på å slippe flere salderinger.

At vi reiste oss i båten gjorde at det i hvert fall kom noe positivt ut av det.

Så vil jeg be om at budsjettprosessen blir gjort mye mer grundig i år. Det gjør kommunene rundt oss. Tenk om vi tverrpolitisk kunne sette oss ned sammen med administrasjonen og fremme våre vyer for Hemnes kommune og sammen få til et budsjett. Det må nok være billige vyer noen år framover, men dog.

Det verste er å sitte helt stille i båten, det er fort gjort at båten reker inn Ranfjorden…

Sten-Oddvar Solhaug

Hemnes AP

Artikkeltags