Hemnes får 800.000 kroner og Rana 2,7 millioner kroner til helsetiltak for barn og unge

Nevnte kommuner på Nord-Helgeland er to av 264 kommuner i Norge som får pengestøtte til helsestasjon og skolehelsetjeneste.