Gå til sidens hovedinnhold

Hemnes får seks millioner kroner i drahjelp fra fylket

Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland ser det som avgjørende for Nordlandssamfunnet at omstillingskommuner får regional støtte. Fylkesrådet bevilger nå 1,2 millioner kroner første halvår til et felles treårig utviklings- og omstillingsprosjekt i Hemnes kommune, og lover samtidig en samlet støtte på inntil seks millioner kroner i prosjektperioden som helhet, skriver fylket i en pressemelding.

- Det siste halvåret har vi hatt et spesielt fokus på kommuner med utfordringer knyttet til sysselsetting og fraflytting. Jeg ser det som viktig å bistå Hemnes kommune i arbeidet med å styrke kommunens og næringslivets utviklingsevne, og å etablere arbeidsplasser innen flere næringer. Samtidig må det å ivareta innbyggerne og næringslivet som allerede er i kommunen, prioriteres. Nå gir vi Hemnes kommune status som fylkeskommunalt omstillingsområde for en periode på tre år for å støtte opp om dette arbeidet. Kommunen er nettopp kommet ut av robeklista og tilskuddet vil være et godt bidrag til at kommunen kan få en bedre økonomisk situasjon, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland. Hun legger til at fylkeskommunen også vil bidra med faglige ressurser i prosjektperioden.

Får et bedre grunnlag

Ordfører Paul Asphaug er meget godt fornøyd med fylkeskommunens drahjelp. Hemnes kommune får nå et bedre grunnlag for å styrke utviklingsarbeidet der etablering av nye arbeidsplasser og oppfølging av eksisterende næringsliv, vil være særdeles viktig. Kommunen har allerede etablert et godt samarbeid både lokalt og regionalt og ser fram til å samarbeide tett med fylkeskommunen i tiden framover, står det i pressemeldingen.

Vil snu trenden

Hemnes kommune har hatt sterk nedgang i sysselsetting i næringslivet siden 2016 og fram til i dag. Kombinert med en negativ befolkningsutvikling med stadig flere eldre, gir dette en alvorlig situasjon der utviklingen av lokalsamfunnet og tjenestetilbudene i kommunen trues.

Gjennom det treårige felles utviklings- omstillingsprosjektet, skal denne trenden snus. Formål med prosjektet vil være å bedre utviklingsevnen, styrke næringslivssatsingen, skaffe flere robuste arbeidsplasser og bidra til at Hemnes framstår som et lokalsamfunn preget av livskraft og tiltakslyst, står det i pressemeldingen.

Ønsker flere næringsetableringer

For å nå disse målene har prosjektet pekt ut noen hovedarbeidsområder:

• Flere næringsetableringer og sikring av eksisterende arbeidsplasser. Rette innsatsen spesielt mot servicebedrifter som kan levere tjenester til utvikling av en grønn industrisatsing og større planlagte utviklingsprosjekter (f.eks. Freyr battericellefabrikk, ny stor flyplass, ny dypvannskai, nytt Helgelandssykehus). Ha tilgjengelige, attraktive og byggeklare næringstomter.

• Arbeid med aktuelle bedriftsetableringer nært tilgjengelig kraft fra Røssågakraftverkene i Korgen. Utnytte fordelen med nærhet til kraftanlegg, større driftssikkerhet og tilgang til store mengder kraft.

• Arbeid for flere helårs arbeidsplasser innen opplevelsesbasert reiseliv – samt sikre nåværende arbeidsplasser og tilbud.

• Videreføre arbeidet med å gi tettstedene fullgod infrastruktur, universell utforming, tilbud som bidrar til bolyst og som kan tiltrekke flere arbeidsplasser.

• Oppdatering av planer, som gir mulighet til raskere søknads- og etableringsprosesser.

Kommentarer til denne saken