Hemnes kommune åpner for sykehjemsbesøk, men streng besøkskontroll er fortsatt helt nødvendig, og dørene er fortsatt låst

DEL

Fra torsdag åpner Hemnes kommune litt opp for besøkende på sykehjem i kommunen, men det skal fortsatt kontrolleres. I en pressemelding skriver kommunen litt om de nye reglene som gjelder fra 21. mai.

– Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfaglig smittsom sykdom. Eldre og personer med flere kroniske sykdommer har økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp. I Hemnes har det siden 2. mars vært besøksforbud på sykehjemmene.

I tråd med FHI`s anbefalinger, er det nå iverksatt tiltak for å gradvis lette på adgangskontrollen på sykehjemmene i kommunen. Streng besøkskontroll er fortsatt helt nødvendig, og dørene er fortsatt låst. Kommunen ber om forståelse for at det må åpnes forsiktig og under strenge regler.

Tiltak for å redusere smittefaren:

 Hver beboer kan ha ett besøk hver uke, med en varighet på inntil 1 time.

 Ikke mer enn to besøkende samtidig.

 Fast visittid formiddag og ettermiddag:

o 11.00-13.00

o 17.00-19.00

 Besøkende må avtale besøk i forkant, ved å kontakte gjeldende avdeling.

 Besøkende vil få noen spørsmål som må besvares før besøket.

 Unntak fra besøk kun 1 gang i uken gis ved livets siste fase eller ved betydelig forverring

av allmenntilstanden. Unntak gis etter en faglig vurdering av leder og lege. Også i disse

tilfellene er det restriksjoner, og gjeldende smitteverntiltak skal ivaretas.


Ved avtalt besøk gjelder følgende retningslinjer:

 Besøkende tar kontakt med personalet ved hovedinngangen (se anvisning ved døren).

 Besøkende skal gjennomføre god håndhygiene straks ved ankomst.

 Gjennomgang av spørsmål og besøkende må signere en besøksprotokoll. Dette er viktig

for at det skal kunne spores eventuell smitte.

 Besøkende kan ikke ha forkjølelsessymptomer, være i karantene eller ha vært i kontakt

med noen som er mistenkt smittet eller smittet av Covid-19.


 Du følges til beboerens rom av en ansatt og får ikke ta på noe fra ytterdør til du er inne

på rommet.

 Besøkende skal ikke oppsøke fellesareal eller andre beboere.

 Ingen fysisk kontakt med den du besøker.

 Hold 1 meters avstand under hele besøket.

 Hvis du trenger bistand eller du vil avslutte besøket må du ringe på sykesignalanlegget.

 Hvis mulig, kan beboer og besøkende treffes ute i hager og på balkonger, og da kan de

være flere samlet bare de holder en meters avstand. Dette skal også avtales.

 Ingen servering fra sykehjemmet under besøk. Du kan ta med noe hjemmefra hvis du

ønsker.


Retningslinjene blir evaluert ukentlig. Ved endringer vil det komme ut ny informasjon, står det i en pressemelding fra kommunen.

Artikkeltags