Gå til sidens hovedinnhold

Hemnes kommune kan ende opp med å miste opp til 45 millioner kroner i årlige inntekter og får rasert sitt tjenestetilbud

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ran av kraftkommunene

Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle fremme forslag til hvordan skattesystemet kunne tilpasses for å øke investeringene i vannkraft har levert et forslag som tar vekk milliardinntekter fra kommunene uten å legge til rette for økte investeringer. Finansministeren hadde alle muligheter til å slå fast at det ikke var aktuelt for regjeringen å kutte inntektene til kommunene og fylkeskommunene. Den muligheten benyttet hun ikke.

Arbeiderpartiet er villig til å se på løsninger for hvordan vi kan tilpasse skattesystemet for å øke investeringer i kraft, industri, arbeidsplasser og næringsliv. Men samfunnskontrakten må ikke pulveriseres!

175 distriktskommuner står i fare for å miste rundt 4 milliarder kroner i årlige inntekter. La meg ta et eksempel: Hemnes kommune i Nordland kan ende opp med å miste opp til 45 millioner kroner i årlige inntekter. Det vil føre til at den lille kommunen med 4500 innbyggere får rasert sitt tjenestetilbud. For vertskommunene, som også har tatt de negative konsekvensene ved utbygging, er dette et fundamentalt brudd på samfunnskontrakten som lå til grunn: At en vesentlig andel av verdiskapingen skal bli værende i lokalsamfunnet. Resultatet blir økt motstand mot vannkraft. Energi Norge skriver: - Utvalgets forslag vil svekke den lokale oppslutningen om noe vi trenger mer av, nemlig fleksibel, fornybar kraftproduksjon.

For Arbeiderpartiet er det et bærende prinsipp at de som gis muligheter til å høste av fellesskapets ressurser skal legge noe igjen i lokalsamfunnene. Samfunnskontrakten må innebære at samfunnene som tar belastningen ved naturinngrep får igjen for å stille for eksempel arealer til disposisjon for næringene. På den måten bygger vi sterk oppslutning om viktige distriktsnæringer som petroleum- kraft-, fiskeri- og havbruksnæringen.

På område etter område ser vi at høyreregjeringen viser liten vilje til å bygge sterkere bånd mellom lokalsamfunn og viktige distriktsnæringer. Maskinskatten som ble vedtatt fjernet for to år siden skulle kommunene få kompensasjon for. Nå er det gått to år, men full kompensasjonen er uteblitt. I fiskeripolitikken legger regjeringen opp til å samle mer av ressursene på færre hender, og svekke samfunnskontrakten med kystsamfunnene. For havbruksnæringa har regjeringen innført et fond som med ujevne mellomrom gir inntekter til kommunene når det er vekst. Å sikre forutsigbare, årlige inntekter for kommuner som stiller areal til disposisjon er de ikke interessert i. Høyrepartiene avlyste til og med sin egen utredning før konklusjonen var lagt frem. Debatten som går om vindkraft over hele landet er også forutsigbar. Mange lokalsamfunn opplever ikke at de får nok igjen for å stille arealer til disposisjon for kraftproduksjon.

For Arbeiderpartiet er samfunnskontrakten avgjørende. Den bidrar til å sikre gode lokalsamfunn, næringsutvikling og lokal oppslutning om kraftutbygging. Den må vi ikke tukle med.

Bjørnar Skjæran,
nestleder i Arbeiderpartiet


Les også

Waage: Det blir ikke en eneste kilowattime mere vannkraft dersom utvalgets innstilling blir vedtatt

Les også

Dette er ei krigserklæring mot de 175 distriktskommunene som har avstått sine naturressurser til vannkraft

Les også

– Dersom dette skulle bli vedtatt er de distriktsoppgjør vi har sett til nå bare krusninger på vannet

Kommentarer til denne saken