Arvelig: Johannes Bonsaksen (18) fra Bleikvassli utdanner seg til smed ved Hjerleid skole- og håndverksenter på Dovre. Han tror han kan være arvelig beriket.– Hele slekta på morsida har drevet med håndverk.  3 AMbOLTEFFEKT: Den vordende smeden har lært å smi mens jernet er varmt. – Det er artig å skape noe personlig, noe eget. Dessuten er jeg fascinert av at man kan lage nesten hva som helst ved hjelp av varme og en jernklump. 4 DØRHOLDER: Hengslene som Johannes har smidd, skal holde døra inn til den planlagte smia.  5 LÅS: Johannes Bonsaksen tester låsen han har smidd. – Dersom jeg bygger meg smie, skal den brukes der, forteller han.
Ove Kirkestuen

Johannes (18) fra Bleikvassli er en ung mann i en eldgammel tradisjon: - Selv om jeg er fersk i faget, gjør jeg alltid mitt beste

Av
Publisert