Denne dalen flyter ikke over av melk og honning for tiden, så vi bør ha bredest mulig flertall bak å bruke innbyggernes sparepenger

Av
DEL

LeserbrevSamvirkelagsbakken på Hemnesberget.

I formannskapsmøte (FSK) 28/2 var det en sak som tydeligvis har skapt mye forvirring og irritasjon i etterkant. Det er saken kommunal egenandel stedsutvikling Hemnesberget. 

Saken var til info i Teknisk miljøutvalg (TMU) noen dager før FSK. Der ble det informert om at den kommunale egenandelen skulle være 1 million kroner. Dette var behovet. Da ble ordfører gjort klar over at formannskapet kun har myndighet til å bevilge maks 500 000 kr. (Dette ble vedtatt etter Artic Race Of Norway (ARN) for at ikke noen få folkevalgte i FSK skal vedta beløp som gir konsekvenser for innbyggerne i Hemnes). Det ble også informert i dette møtet at det kunne måtte stå på 60 KWH for å holde Samvirkelagsbakken fri for is og snø.

Så tilbake til møtet 28/2. Her blir saken lagt fram med 500 000 kr som krav til egenandel. Altså er kommunens krav til egenandel halvert. Vel og bra dette, men hvorfor var ikke dette oppdaget før? Var dette kun for å få kjørt et vedtak gjennom FSK? Søknadsfristen på disse midlene var 1. Mars, altså dagen etter FSK. Her hadde noen det travelt. Driftskostnadene hadde også forsvunnet da saken kom til FSK, nå var det kun snakk om noen få watt som kunne brukes hvis man ville. Det ble sågar sagt fra saksutreder at spade også gikk bra.

Jeg har hørt i ettertid at jeg stemte mot stedsutvikling på Hemnesberget, dette er tull!

Med så mange usikkerheter og gjetninger i saksframlegget foreslo jeg å sende søknaden, men at kommunestyret skulle vedta å bruke disse pengene: «Saken utsettes til kommunestyremøtet for behandling 28/3.19, søknad om stedsutviklingsmidler fra Nordland fylkeskommune sendes og påføres «med forbehold om kommunestyrets godkjenning».

Dette for å få saken skikkelig behandlet i et bredt utvalg av folkevalgte. Denne dalen flyter ikke over av melk og honning for tiden så vi bør ha bredest mulig flertall bak å bruke innbyggernes sparepenger. Og vi bør ha saksinnstillinger som er ordentlig utredet. SP var enig med meg i dette forslaget og ville støtte dette. Men etter at saksutreder fortalte at det ville gjøre at søknaden havnet lenger ned i bunken, altså en ny gjetting som ble framlagt i saken, trakk SP seg.

Jeg har hørt i ettertid at jeg stemte mot stedsutvikling på Hemnesberget, dette er tull! Jeg er for stedsutvikling i hele kommunen. Men vi bør få lov til å stille spørsmål til saksframstillinger som ikke henger på greip. Og jeg mener faktisk at vi med kommunens økonomi bør ha et bredest mulig flertall bak vedtak om pengebruk som ikke er lovpålagte oppgaver. Hadde saken gjaldt å bruke en slik sum på Senterbakken i Korgen hadde jeg stilt akkurat samme spørsmål og forslag. Jeg vil ha meg frabedt at denne saken blir brukt i en tettstedsdebatt slik jeg ser flere prøver seg på.

Kanskje bør FSK få enda mindre makt over innbyggernes sparepenger? Kanskje bør grensen settes til kr 100.000?

Sten-Oddvar Solhaug

Hemnes Arbeiderparti

Artikkeltags