Årets bevilgning på det kommunale investeringsbudsjettet for kommunale veier og grøntanlegg i Hemnes er på 5,5 millioner kroner, og flere prosjekter er vedtatt. Kommunen melder på sine nettsider at veirenovering knyttet til vann- og avløpsrenovering på Hemnesberget gjennomføres i egen regi.

Videre skal Lappheiveien og Møllebakken på Hemnesberget renoveres av Johansen Maskin AS fra uke 32 til uke 36.

I samme tidsrom skal Johansen Maskin AS renovere Svalengveien og parti fra Nordsjøveien til Finneide gård.

Johansen Maskin AS skal også renovere et parti av Strandveien som omfatter en utfylling i parti av veien mellom Melandsbrua og Brygfjel.

På Bjerka skal det bli skilting av nye fartssoner. I uke 34 skal kommunen selv starte med omfattende skilting av nye veinavn. I første omgang Gjeitvikveien, Sundsveien, Målvassveien, Breivikveien, Skoganveien, Kangsliveien, Korgfjellveien, Anleggsveien, Øverleirveien, Vesterliringen, Flatmoveien, Fjellavliveien, Solvangveien, Bygdåsveien, Langliveien, Hølbekkliveien, Bukkliveien, Holger Fangels vei og Heimtunveien

Skjæranveien og Svenskbyveien på Hemnesberget skal også asfalteres i høst. Disse veiene har fungert som omkjøring for anleggsarbeidet på Fv. 808. Veier som har vært benyttet som omkjøring for E6 skal også asfalteres.

Det er også bevilget midler til utskifting av gatelysanlegg med utdaterte lysarmatur og skoging i sentrumsområdene.