Kunne endelig åpne «nykloakken»: – Få bygg og anlegg har vel vært mer omdiskutert

Været var strålende og oppmøtet upåklagelig da det nye renseanlegget på Hemnesberget endelig ble offisielt åpnet.