Statens naturoppsyn kjørte sist helg laksoppsyn på Helgeland, og de fikk fangst

Her inndras et garn fra tjenestebåten til SNO.

Her inndras et garn fra tjenestebåten til SNO.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Statens naturoppsyn har i 2019 et ekstra fokus på ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Det er gitt politiske føringer for at en ønsker å komme mer av det ulovlige fisket til livs. Dette vil en foruten gjennom opplysning, oppnå gjennom økt kontrollaktivitet og skjerpede strafferammer, skriver Statens naturoppsyn i en pressemelding.

Nordland har mange fjorder og vassdrag med blandede bestander. Flere av vassdragene har laksestammer som er under reetablering, og det er derfor spesielt viktig her at laks og sjøørret får vandre fritt gjennom innsigsområdene og i fjordsystemene.

2019 er dessuten utpekt som «Villaksens år».

Nordland er et av de fylkene i Norge hvor en tradisjonelt har registrert mest ulovlig fiske. Det har de siste årene vært gjort inndragninger i de fleste kommuner på Helgeland, men noen kommuner utmerker seg med å ha flere inndragninger enn andre de siste år. Dette gjelder først og fremst Leirfjord og Hemnes.

Statens naturoppsyn kjørte sist helg laksoppsyn i de nordlige kommunene på Helgeland. 6 inndragninger av ulovlig satte garn ble gjort. Også helga rundt 17. mai ble det kjørt laksoppsyn i samme område. Da ble det inndratt 8 ulovlig satte garn. I det en må kunne anta at disse inndragningstallene kun gir en pekepinn om omfanget av ulovlig fiske, så kan ikke resultatet av disse to oppsynsrundene betegnes som annet enn nedslående. En ofte bruk forklaring er at «en bare skulle ta seg en kokfisk». Det ene garnet satt i hensikt bare å fange seg «kokfisk» kan fort i en større sammenheng bli nok et bidrag til å redusere en kanskje allerede truet lokal laksebestand. 

Typisk for ulovlig satte garn er at de står i vannoverflaten og at de ikke er merket. I Nordland har Fylkesmannen bestemt at fra 01.03 til 30.09 skal alle garn uansett maskevidde skal senkes til minimum 3 m under vannoverflaten. Det finnes unntak for yrkesfiskere, men også de må forholde seg til den såkalte «aktsomhetsregelen» for hvor og når de setter garn i forhold til innslag av anadrom laksefisk i fangsten.

Merkeforskriften sier noe om hvordan garn skal merkes. For småmaskede garn, «sildegarn», satt av hobbyfiskere, skal minimum navn og telefonnummer stå på garnets blåse.

Statens naturoppsyn vil gjennom sommeren ha et fortsatt sterkt fokus på ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Helgeland har en enormt lang kystlinje og Statens naturoppsyn trenger all den hjelp vi kan få for å kunne få inndratt flest mulig ulovlig satte garn, står det i pressemeldingen.

Dette bildet viser fangsetn av garn etter oppsynsrunden.

Dette bildet viser fangsetn av garn etter oppsynsrunden.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken