Stiftelse skal etablere flere utleieboliger på Bjerka og i Korgen

Artikkelen er over 1 år gammel

Hemnes boligstiftelse jobber videre med å få etablert flere utleieboliger.

DEL

Hemnes boligstiftelse har en tid jobbet med å få realisert flere utleieboliger. Nå har styret enstemmig etter flere diskusjoner gått inn for å se på muligheten for å etablere flere boenheter på Bjerka og i Korgen.

Styret har så langt hatt fokus på å gjøre en del leiligheter mer attraktive for en større brukergruppe, og i den forbindelse gjør de om noen leiligheter på Juvika.

– Vi har hatt flere møter med Hemnes kommune der vi har sett på tilgjengelige tomter og fått bistand. Det er avholdt møter med forskjellige aktører i markedet for å få en oversikt over markedet og mulighetene for realisering av leiligheter, sier styreleder Terje Ånonli i en pressemelding.

Hemnes boligstiftelse har også hatt, og har jevnlig dialog med saksbehandler i Husbanken for å kvalitetssikre jobben som gjøres med tanke på prosess, økonomi og boligtype.

Under forutsetning at vi får finansieringen på plass med Husbanken vil boligstiftelsen realisere utleieboliger i Korgen og på Bjerka i nær framtid.

– Det vil være det kommunale tildelingskontoret i Hemnes kommune som vil håndtere tildeling av disse boligene. Dette vil gi større og bedre muligheter for leie av bolig for de brukergruppene som ønsker å ha bolig innenfor utleiemarkedet, sier Ånonli.

Da det ikke finnes slike utleieboliger på Finneidfjord og i Bleikvasslia er det heller ingen venteliste på slike boliger på disse tettstedene. Men Hemnes boligstiftelse vil på sikt se på behov og mulighet for å etablere nye enheter på disse tettestedene.

HBS vil på sikt også se på behov og mulighetene for å etablere nye enheter på disse tettstedene.

Hemnes boligstiftelse

  • Stiftelsen disponerer i dag 27 utleieboliger i Korgen, fire utleieboliger på Bjerka og 20 på Hemnesberget.
  • I tillegg leier de ut til Helgelandssykehuset, Helgeland Museum og Nav, samt lokale til ungdomsklubb på Finneidfjord.

Artikkeltags