[Helgelendingen:] – Vi har svillekontroll to ganger i året, og vi skifter manuelt der det er nødvendig. Nå er det et stort arbeid som skal gjøres, og det kommer et sporombyggingstog (SPOT) i slutten av august, sier Hemnes-jenta Celine, som har sju år bak seg i Spordrift. Tre år i Steinkjer og fire år i Mosjøen.

– Som du ser her på Mosjøen stasjon så ligger det jernbanesviller overalt, faktisk nøyaktig 38.240. De skal legges med en avstand på 60 centimeter fra senter til senter, og planlagt oppstart er 26. august med sporombyggingstoget, sier Celine. Hun forteller også at svillene kom i løpet av vinteren og våren fra fabrikken på Hensmoen utenfor Hønefoss.

Spordrift er Norges største jernbaneentreprenør med nærmere 1.300 ansatte. De aller fleste utfører drift, vedlikehold og prosjekter.

To strekninger

– De to strekningene som skal ha utskifting av sviller er Svenningdal-Trofors og Eiterstraum-Mosjøen, forteller Celine.

I 2020 var det flere hundre meter lange tyske sporombyggingstoget (SPOT) i Mosjøen. 33.000 nye sviller ble lagt på en om lag 20 kilometer lang strekning fra Trofors og nordover til Eiterstraum.

Sporombygginstoget var på Nordlandsbanen også i 2018, men da var Lassemoen i Trøndelag base. Da ble det skiftet et et større antall sviller (45.000) i Grane og Namsskogan kommuner.

– Har ligget siden 1970-tallet

Svillene er ikke skiftet ut siden de første ble lagt i 1972. Da gikk man fra tre til betong.

– De gamle jernbanesvillene i tre ble skiftet ut med betongsviller i perioden 1972-80. Nå legger vi nye betongsviller, og det blir også skiftet ut pukk i samme operasjon, sier Bjørn Sørum som er banesjef i Bane Nor Nordland.

Han har så lang fartstid bak seg at han var med på svilleutskifting på slutten av 1970-tallet.

– Det har vært lang levetid på de første betongsvillene, men nå trengs det utskifting. Neste år er det planlagt utskifting av 45.000 sviller nord for Mosjøen. Svilleutskifting er lagt ut på anbud, og entreprenøren er klar, sier han.

PS! Arbeidet på Nordlandsbanen er meldt fra 15. august til 19. september på strekningen Mosjøen-Svenningdal. Arbeidet vil kun foregå mellom 01:53 og 11:30, og det jobbes på ulike deler av strekningen i løpet av arbeidsperioden.