[Nordlys] De offisielle folketallene for 2018 ble fredag publisert av SSB, og etter noen år med oppgang for Torsken kommune på yttersida av Senja, så ble det tilnærmet svart hav på babyfronten i året som gikk. Fødselstallet stoppet på 2 - to. Dette er det laveste av alle kommunene i Nord-Norge.

- Det høres ikke bra ut, og jeg håper at noen reagerer og gjør noe med det, sier ordfører Fred Flakstad i Torsken.

- Kan du gjøre noe med det?

- Eh, nei min tid er over i så måte. Jeg kan bare gjøre som ho Erna og oppfordre folk til å hive seg til. Vi trenger absolutt flere barn for å opprettholde barnehagetilbud og skoler, sier han.

Ordføreren har ingen god forklaring på hvorfor barneproduksjonen så til de grader har stoppet opp.

- Det går opp og ned. Og det er jo en trend på landsbasis at folk får færre unger, sier han.

- Har kommunen for få innbyggere i fruktbar alder?

- Nei, vi har en befolkningsstruktur som er ganske bra, så det er ikke der det ligger. Men vi jobber selvsagt for å få flere arbeidsplasser og flere unge til å flytte hit, sier Flakstad.

 

Tross det lave fødselstallet er likevel nedgangen i folketallet i Torsken ganske lite, med et minus på tolv personer.

De offisielle folketallene for 2018 viser ellers at Nord-Norge vokser med 449 personer. Nordland vokser med 50, Troms med 703 mens Finnmark mister 304 innbyggere.

Som vanlig er det Tromsø som vokser mest i nord, denne gang med 1.011 innbyggere. Bodø øker med 466, mens Sortland på tredjeplass har 117 i pluss.

I Troms har også Bardu og Lenvik kommune bra økning, mens det i Finnmark er lite å juble for. Veksten i Alta og Hammerfest er beskjeden (31 personer til sammen), mens Vadsø taper flest innbyggere av alle med en befolkningsnedgang på 139.

Det er også minus i kommunene i Nord Troms, som samlet går tilbake med 156 personer. Lenger sør står Harstad og Narvik på stedet hvil, mens den store taperen i Nordland er Andøy som taper 131 innbyggere.