(NTB) Norges idrettsforbund (NIF) har utarbeidet anbefalinger for hvordan man driver idrett uten å risikere smitte av koronaviruset.

Retningslinjene ble varslet av idrettspresident Berit Kjøll på en pressekonferanse onsdag, og nå er idrettens anbefalinger klare. NIF presiserer at de må anses som minimumsbegrensninger, og at retningslinjene bør være strengere for flere idretter, særlig innendørs.

De 55 særforbundene i norsk idrett har også fått i oppdrag å utarbeide egne retningslinjer.

– Særforbundenes egne retningslinjer skal alltid gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra idrettsforbundet. Derfor er særforbundene oppfordret til å utarbeide sine egne idrettsspesifikke koronavettregler, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF.

Dette er anbefalingene fra NIF:

* Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, Norges idrettsforbund og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

* Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

* Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, får ikke delta i, eller fysisk legge til rette for, aktiviteter.

* Personer som ikke følger instruksjonene idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten, får heller ikke delta i aktiviteter.

* Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst to meters avstand, og at det ikke er mer enn fem personer som deltar i én gruppe.

* Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

* Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en voksen til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

* Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

* Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.

* Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, som god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

* Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

* Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.