Her er søkerlista til stillingen som rådmann i Træna