Søkertallene for studier viser at 118 studenter har Nesna på førsteplass, og 402 studenter har Nesna på søkerlisten.

– Tatt i betraktning den raske prosessen vi har vært igjennom med reetablering av studiene på Nesna, er vi fornøyd med søkertallene, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved Nord universitet i en pressemelding.

I tillegg har Nord universitet opprettet to etter- og videreutdanningstilbud innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk på Nesna, hvor det er 79 søkere til 40 studieplasser.

Sammenligner vi med fjoråret hvor de samme lærer- og barnehagelærerstudiene ble utlyst ved Campus Helgeland i Mo i Rana er tallene noe lavere, men ikke lavere enn den generelle nedgangen for lærerutdanningene ved Nord.

– Dette er en bra start på reetableringen av studiene på Nesna. Det er gjort en god jobb lokalt og regionalt for å rekruttere studenter. Nå blir det spennende å se hva vi kan få til med utviklingsprosjektet som skal se på muligheten for nye studietilbud på Nesna, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

– Tallenes tale viser at reetableringen av høyere utdanning på Nesna med oppstart allerede til høsten, blir gjennomført, heter det i en pressemelding fra Senterpartiet.

– Nesna har i 100 år vært et utdanningspolitisk sentrum på Helgeland og nå viser søkertallene at Nesna fortsatt har livets rett! Dette er gode nyheter og jeg gleder med til å følge reetableringen og videreutviklingen av utdanningsinstitusjonen, sier Trine Fagervik, fylkesleder for Nordland Senterparti.

I første omgang vil Nord universitet tilby barnehage- og grunnskolelærerutdanning med opptak allerede fra høsten. Det er planlagt til sammen 100 studieplasser i de tre utdanningene.

– Søkertallene for Nesna er svært hyggelig lesning. De viser at gjenoppretting av lærerutdanningene på Nesna var både riktig og nødvendig. Senterpartiet gikk til valg på full gjenoppretting av Nesna, og vi ser her at Senterpartiet både leverer etter lovnader og fører en fungerende distriktspolitikk i regjering, sier varaordfører Kurt-Are Einmo.

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil: «Reetablere ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskule- og barnehagelærarutdanning og greie ut kva for andre studie- og utdanningstilbod som kan lokaliserast til Campus Nesna. Vidare vil regjeringa leggje til rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli eit senter for desentralisert og distriktsretta utdanning og forsking.»

– Høyreregjeringa ønsket sentralisering, og løftet ikke en finger for å hindre nedlegginga av høyere utdanning på Nesna. Nå har ny regjering rettet opp feilene fra i går. Det som skjer nå er stort! Det er historisk for å sikre kompetent arbeidskraft, blant annet lærere, til Helgeland og Nord-Norge, sier Siv Mossleth (Sp) stortingsrepresentant fra Nordland i samme pressemelding.

– Jeg er glad for at vi i fellesskap med Nord universitet har klart å reetablere høyere utdanning på Nesna. Det er veldig bra at antall førstevalgsøkere til grunnskolelærerutdanning er på omtrent samme nivå som på Mo i fjor. Helgeland trenger dyktige lærere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.