Her har du et nytt trimtilbud. Ny app muliggjør løyper i nærmiljøet